Home Новини СПРАВКА ОД „ЛОЗЕНЕЦ”

СПРАВКА ОД „ЛОЗЕНЕЦ”

 СПРАВКА

за одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ”

през сезон 2019 г.

 

 

 

  1. 1.Първа смяна - 16.06 – 29.06.2019 г.

№ по ред

Име , презиме и фамилия

№ на стаята

Престой

Забележка

1

 

102

 

 

2

 

103

 

 

3

 

104

 

 

4

 

105

 

 

5

 

106

 

 

6

 

107

 

 

7

 

108

 

 

8

 

109

 

 

9

 

110

 

 

10

 

111

 

 

11

Сийка Цветанова

Ап.1

 

 

12

 

112

 

 

13

 

113

 

 

14

 

114

 

 

15

 

115

 

 

16

 

116

 

 

17

 

117

 

 

18

Ваня Божинова

202

 

 

19

Ваня Божинова

203

 

 

20

Георги Аврамов

204

 

 

21

 

205

 

 

22

Дариана Георгиева

206

 

 

23

Дариана Георгиева

207

 

 

24

Захаринка Мазнева

208

 

 

25

Захаринка Мазнева

209

 

 

26

 

210

 

 

27

Вероника Вълова

211

 

 

28

Вероника Вълова

212

 

 

29

Венелин Гачев

213

 

 

30

Венелин Гачев

Ап.2

 

 

31

Мимоза Павлова

214

 

 

32

 

215

 

 

33

Милка Политова

216

 

 

34

Милка Политова

217

 

 

35

Борислав Георгиев

218

 

 

36

 

219

 

 

37

Павел Павлов

301

 

 

38

Асен Икономов

302

 

 

39

Асен Икономов

303

 

 

40

Галя Спасова

304

 

 

41

 

305

 

 

42

 

306

 

 

43

 

307

 

 

44

 

308

 

 

45

 

309

 

 

46

 

310

 

 

47

 

311

 

 

48

 

312

 

 

49

 

313

 

 

50

Боян Георгиев

Ап.3

 

 

51

 

314

 

 

52

Маргарита Досева

315

 

 

53

Диана МИнчева

316

 

 

54

 

317

 

 

55

Мила Вълканова

318

 

 

56

Боян Иванов

319

 

 

 

  1. 2.Втора смяна - 01.07 – 14.07.2019 г.

№ по ред

Име , презиме и фамилия

№ на стаята

Престой

Забележка

1

 

102

 

 

2

 

103

 

 

3

Анета Мънзелова

104

 

 

4

Кирил Александров

105

 

 

5

Анастасия Вълкова

106

 

 

6

Антон Стайков

107

 

 

7

Диана Деянова

108

 

 

8

Светлин Тошев

109

 

 

9

Пламен Ангелов

110

 

 

10

Пламен Ангелов

111

 

 

11

Анета Мънзелова

Ап.1

 

 

12

Вадим Каролев

112

 

 

13

Светломир Иванов

113

 

 

14

Надя Николова

114

 

 

15

Кремена Дееничина

115

 

 

16

Миленка Дееничина

116

 

 

17

Ирина Кръстева

117

 

 

18

Борис Смоленов

202

 

 

19

Борис Смоленов

203

 

 

20

Елка Пороминска

204

 

 

21

Красимир Георгиев

205

 

 

22

Иван Христов

206

 

 

23

Ина Стоянова

207

 

 

24

Диана Цончева

208

 

 

25

Венко Пенчев

209

 

 

26

 

210

 

 

27

 

211

 

 

28

Димитър Вълчев

212

 

 

29

Пламен Ангелов

213

 

 

30

Христо Ботев

Ап.2

 

 

31

Николай Игнатов

214

 

 

32

Милена Муравеева

215

 

 

33

 

216

 

 

34

Христофор Начев

217

 

 

35

 

218

 

 

36

Димитър Танчев

219

 

 

37

Павел Павлов

301

 

 

38

Катерина Граматикова

302

 

 

39

Катерина Граматикова

303

 

 

40

Даниела Куцева

304

 

 

41

Мариана Попова

305

 

 

42

 

306

 

 

43

Елеонора Петрова

307

 

 

44

Калин Комарски

308

 

 

45

Калин Комарски

309

 

 

46

Емилия Маркова

310

 

 

47

Росица Димитрова

311

 

 

48

Борислав Несторов

312

 

 

49

 

313

 

 

50

Мария Славова

Ап.3

 

 

51

Николай Р. Николов

314

 

 

52

Николай Р. Николов

315

 

 

53

Камелия Шаламанова

316

 

 

54

Емилия Динекова

317

 

 

55

 

318

 

 

56

 

319

 

 

 

  1. 3.Трета смяна - 16.07 – 29.07.2019 г.

№ по ред

Име , презиме и фамилия

№ на стаята

Престой

Забележка

1

 

102

 

 

2

 

103

 

 

3

 

104

 

 

4

Васил Киров

105

 

 

5

Паула Михайлова

106

 

 

6

Красимир Цаков

107

 

 

7

Виржиния Иванова

108

 

 

8

Ивелина Манева

109

 

 

9

Елисавета Иванова

110

 

 

10

Елисавета Иванова

111

 

 

11

Катя Тодорова

Ап.1

 

 

12

Юлиана Михайлова

112

 

 

13

Юлиана Михайлова

113

 

 

14

 

114

 

 

15

Антони Стефанов

115

 

 

16

Христо Христов

116

 

 

17

 

117

 

 

18

Зоя Венкова

202

 

 

19

Зоя Венкова

203

 

 

20

 

204

 

 

21

Ваня Божинова

205

 

 

22

Ралица Гергинова

206

 

 

23

Сийка Дечева

207

 

 

24

Велислав Величков

208

 

 

25

Ромил Богоев

209

 

 

26

Георги Неделчев

210

 

 

27

Николай Николов

211

 

 

28

Надежда Междуречка

212

 

 

29

Мариела Станкова

213

 

 

30

Катя Бачева

Ап.2

 

 

31

Йорданка Малешкова

214

 

 

32

Йорданка Малешкова

215

 

 

33

Лилия Илиева

216

 

 

34

Райна Павлова

217

 

 

35

Атанас Иванов

218

 

 

36

 

219

 

 

37

Павел Павлов

301

 

 

38

Борил Киранов

302

 

 

39

Борил Киранов

303

 

 

40

Теодора Йорданова

304

 

 

41

 

305

 

 

42

Ирина Начкова

306

 

 

43

Росен Воденичарски

307

 

 

44

Росен Воденичарски

308

 

 

45

Татяна Захова

309

 

 

46

Светлана Байчева

310

 

 

47

Валентина Адиркова

311

 

 

48

Валентина Адиркова

312

 

 

49

Валентин Бенатов

313

 

 

50

Валентин Бенатов

Ап.3

 

 

51

Екатерина Милчева

314

 

 

52

 

315

 

 

53

Борис Смоленов

316

 

 

54

Борис Смоленов

317

 

 

55

Ива Тернакова

318

 

 

56

Божидар Игнатов

319

 

 

 

  1. 4.Четвърта смяна - 31.07 – 13.08.2019 г.

№ по ред

Име , презиме и фамилия

№ на стаята

Престой

Забележка

1

 

102

 

 

2

 

103

 

 

3

Красимир Карабенчев

104

 

 

4

Звезделин Лазаров

105

 

 

5

Звезделин Лазаров

106

 

 

6

Янаки Зибилянов

107

 

 

7

Лилия Цоцоманска

108

 

 

8

Лилия Цоцоманска

109

 

 

9

Михо Радойнов

110

 

 

10

Илиан Мазев

111

 

 

11

Илиан Мазев

Ап.1

 

 

12

Николай Стайков

112

 

 

13

Николай Стайков

113

 

 

14

Севинч Караоглан

114

 

 

15

Метин Ибриямов

115

 

 

16

Елица Мицева

116

 

 

17

Румяна Тренева

117

 

 

18

Станислав Димитров

202

 

 

19

Станислав Димитров

203

 

 

20

 

204

 

 

21

Соня Генчева

205

 

 

22

Иван Минков

206

 

 

23

Николай Крулев

207

 

 

24

Моника Анастасова

208

 

 

25

Румен Гарчев

209

 

 

26

Румен Гарчев

210

 

 

27

Георги Ст. Иванов

211

 

 

28

Емил Николов

212

 

 

29

Петър Станков

213

 

 

30

Милена Калчева

Ап.2

 

 

31

Иван Кр. Иванов

214

 

 

32

Георги Захов

215

 

 

33

Антон Стефанов

216

 

 

34

Евгени Янев

217

 

 

35

Тамара Николова

218

 

 

36

Тамара Николова

219

 

 

37

Павел Павлов

301

 

 

38

 

302

 

 

39

 

303

 

 

40

 

304

 

 

41

Нели Николова

305

 

 

42

 

306

 

 

43

Крум Димитров

307

 

 

44

Ина Стоянова

308

 

 

45

Ина Стоянова

309

 

 

46

Светла Байчева

310

 

 

47

Евгения Костадинова

311

 

 

48

Кирил Дончев

312

 

 

49

Марио Гладнишки

313

 

 

50

Добринка Гърневска

Ап.3

 

 

51

Теодора Попова

314

 

 

52

Момчил Живков

315

 

 

53

Розалина Иванова

316

 

 

54

Розалина Иванова

317

 

 

55

Биляна Иванова

318

 

 

56

Михаела Атанасова

319

 

 

 

  1. 5.Пета смяна - 15.08 – 13.08.2019 г.

№ по ред

Име , презиме и фамилия

№ на стаята

Престой

Забележка

1

 

102

 

 

2

 

103

 

 

3

Васил Киров

104

 

 

4

Стоил Машев

105

 

 

5

Даниела Ангелова

106

 

 

6

Атанас Калинов

107

 

 

7

 

108

 

 

8

 

109

 

 

9

Васил Киров

110

 

 

10

Васил Киров

111

 

 

11

Анна Янева

Ап.1

 

 

12

Йоана Томова

112

 

 

13

Соня Димитрова

113

 

 

14

 

114

 

 

15

Иван Н. Иванов

115

 

 

16

Антония Таскова

116

 

 

17

Александър Бояджиев

117

 

 

18

 

202

 

 

19

 

203

 

 

20

 

204

 

 

21

 

205

 

 

22

Румяна Сидерова

206

 

 

23

Даниел Еленков

207

 

 

24

Иво Цветков

208

 

 

25

Сергей Иванов

209

 

 

26

 

210

 

 

27

 

211

 

 

28

Милена Калчева

212

 

 

29

Елена Терзиева

213

 

 

30

Деница Димитрова

Ап.2

 

 

31

Бойко Матеев

214

 

 

32

Бойко Матеев

215

 

 

33

Весела Андонова

216

 

 

34

Веселин Богданов

217

 

 

35

 

218

 

 

36

 

219

 

 

37

Павел Павлов

301

 

 

38

 

302

 

 

39

 

303

 

 

40

Мария Ангелова

304

 

 

41

 

305

 

 

42

 

306

 

 

43

 

307

 

 

44

 

308

 

 

45

Георги Добрев

309

 

 

46

Захаринка Мазнева

310

 

 

47

Захаринка Мазнева

311

 

 

48

Петя Коцева

312

 

 

49

Петя Коцева

313

 

 

50

Стоян Джубелиев

Ап.3

 

 

51

 

314

 

 

52

 

315

 

 

53

 

316

 

 

54

Александър Търнин

317

 

 

55

 

318

 

 

56

Сибила Игнатова

319

 

 

 

  1. 6.Шеста смяна - 30.08 – 12.09.2019 г.

№ по ред

Име , презиме и фамилия

№ на стаята

Престой

Забележка

1

 

102

 

 

2

 

103

 

 

3

 

104

 

 

4

 

105

 

 

5

Веселин Хадживасилев

106

 

 

6

 

107

 

 

7

 

108

 

 

8

 

109

 

 

9

Любен Константинов

110

 

 

10

Любен Константинов

111

 

 

11

Мариана Гумнарова

Ап.1

 

 

12

 

112

 

 

13

 

113

 

 

14

 

114

 

 

15

 

115

 

 

16

 

116

 

 

17

 

117

 

 

18

 

202

 

 

19

 

203

 

 

20

Пейчо Пейчев

204

 

 

21

Пейчо Пейчев

205

 

 

22

Пейчо Пейчев

206

 

 

23

Людмил Мошолов

207

 

 

24

Владимир Миланов

208

 

 

25

Николай Георгиев

209

 

 

26

 

210

 

 

27

 

211

 

 

28

Стоян Желев

212

 

 

29

Стоян Желев

213

 

 

30

Стоян Желев

Ап.2

 

 

31

Стоян Желев

214

 

 

32

 

215

 

 

33

 

216

 

 

34

Ваня Нончева-Гендова

217

 

 

35

 

218

 

 

36

 

219

 

 

37

 

301

 

 

38

 

302

 

 

39

 

303

 

 

40

Деница Йовчева

304

 

 

41

Георги Леков

305

 

 

42

 

306

 

 

43

Анелия Пантова

307

 

 

44

 

308

 

 

45

 

309

 

 

46

 

310

 

 

47

 

311

 

 

48

 

312

 

 

49

 

313

 

 

50

Пламен Таушанов

Ап.3

 

 

51

Светла Рачева

314

 

 

52

Кремена Бъчварова

315

 

 

53

 

316

 

 

54

Александър Търнин

317

 

 

55

 

318

 

 

56

Юлиана Керезова

319

 

 

 

 

Пропусналите срока за подаване на заявления, могат да подават заявления за незаетите места в регистратурата на САС на бул.”Тодор Александров” 137. Срок за внасяне на вноските - за първа смяна до 12 юни, а за останалите до 28 юни 2019 г. След посочените срокове за плащане, стаите не се пазят.

 

От Ръководството на САС

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020