Home Новини СЕМИНАР ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ

СЕМИНАР ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ

06.06.2019 – 09.06.2019 г.,

с. Лозенец, Почивна станция на САК

 

ТЕМА:

Наследяване по закон и по завещание по правилата на ЗН.  Определяне на компетентен съд и приложимо право по правилата на Регламент 650/2012.

(Преглед на съдебната практика)

 

ПРОГРАМА

 

         06.06.2019 г.      -        Настаняване и регистрация на участниците

 

 

         07.06.2019 г.,

13.30 ч. – 17.00 ч.             Модул 1. Наследяване по закон и по завещание по

                                      правилата на ЗН. Охранителни производства по

                                      ЗН.

Лектор: Светлана Калинова, съдия във Върховен касационен съд.

        

         08.06.2017 г.,

9.30 ч. – 13.00 ч.                   Модул 2. Искови производства по ЗН – чл.42,

                                      чл.43, чл.30 ЗН.

                                               Лектор: Камелия Маринова, съдия във Върховен

                                               касационен съд

 

         09.06.2019 г.,

9.30 ч. – 13.00 ч.                   Модул 3. Определяне на компетентен съд и

                                      приложимо право по правилата на Регламент

                                      650/2012. Европейско удостоверение за

                                      наследство

Лектори:   Светлана Калинова, съдия във Върховен касационен съд.

                                               Камелия Маринова, съдия във Върховен

                                               касационен съд.

 

Уважаеми колеги,

 

            Желаещите да се запишат за участие в семинара трябва да заплатят такса-участие както следва: 30 лв. при настаняване по двама души в стая и 60 лв. при единично настаняване в стая в касите на САК.

 

Записването за семинара ще се извършва до 03.06.2019 г. - включително или до изчерпване на местата при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов на тел: 0879/29 22 17 или 02/904 80 20 или на място в сградата на САК на бул.”Витоша” № 1А след заплащане на такса-участие.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019