Home Новини Важно съобщение за членовете на ОК „АДВОКАТ“

Важно съобщение за членовете на ОК „АДВОКАТ“

      Осигурителна каса „Адвокат“  се обръща към членовете си с молба да внасят своите текущи осигурителни вноски задължително до 20 –то число на месеца, следващ месеца , за който се отнасят.

      На 10.04.2019г.,  по инициатива на  председателя на Софийска адвокатска колегия, беше проведена среща между ръководството на ОК „АДВОКАТ“ и Светлана Паунова – зам. директор на ТД на НАП - София, Юлиана Георгиева – директор на дирекция „Обслужване“  на ТД на НАП - София, Елизабет Дойчинова – директор на дирекция „АПЗ“ на ТД на НАП- София. На срещата  се уточни, че това е необходимо условие да бъдат своевременно разнасяни по осигурителните партиди на членовете на ОК „АДВОКАТ“ внесените от тях суми за осигурителни вноски от служителите на НАП.

                                                                                     ОК „АДВОКАТ“

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019