Home Новини ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” Месец Април, 2019 г.

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” Месец Април, 2019 г.

       Време на провеждане – петък, от 14 до 17 часа.

       Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.

         Предварителното записване – при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София или на телефон 0879 292 217.        

 

           ТЕМИТЕ

5        април, 2019 г.

1. Новите предизвикателства пред националната сигурност. Българските интереси в контекста на обстановката в Близкия Изток, Балканския полуостров и отношенията с Русия. – II част

 

2. Форми за разпределяне на печалбата в адвокатските дружества и сдружения II част.

 

Лектори : Проф. д-р Юрий Търкаланов, адв.Светозар Зафиров

12    април, 2019 г.

1.Как да получаваме доход от инвестиции във финансови инструменти и борсови сделки в България. Организация на Българската фондова борса и Централен депозитар.

 

2. Финанси и данъци - как моделират организацията на адвокатската дейност. Казуси от практиката.

Лектори: Светослав Патронев, специалист по инвестиране на средства във финансови инструменти, управление на портфейли, посредничество и приватизационни сделки, оторизиран брокер на Българска Фондова Борса-София АД и на «Софийска Стокова Борса» АД. Работил като „Дилър” в ОББ АД и СИБАНК ЕАД, в Дирекция „Трежъри/Ликвидност” към ОБЩИНСКА БАНКА АД.

       адв.Светозар Зафиров

 

 

19    април, 2019 г.

1. Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за приложението му, в сила от 01.03.2019 г.

            2. Как да управляваме сътрудниците и да взаимодействаме с адвокатите-партньори за печеливш юридически бизнес.

Лектори: адв.Александър Александров, адв.Светозар Зафиров

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019