Home Новини Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

 

Име Карта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 А.Е.Р. SAK9476 1900710210
2 А.Б.Н. SAK9477 1300709210
3 А.В.Р. SAK9478 1000708910
4 А.Ю.Д. SAK9479 1000709310
5 А.В.П. SAK9480 1600709410
6 А.К.Б. SAK9481 1500710310
7 В.П.В. SAK9482 1200709510
8 В.Л.Ц. SAK9483 1200634010
9 В.Ц.Т. SAK9484 1800406410
10 В.Р.В. SAK9485 1900709610
11 В.Г.В. SAK9486 1200708010
12 Д.И.М. SAK9487 1400164910
13 Д.В.В. SAK9488 1600287510
14 И.Е.Н. SAK9489 1700709110
15 И.Р.С. SAK9490 1500709710
16 И.С.Б. SAK9491 1900708110
17 Л.Б.Г. SAK9492 1100709810
18 Л.Х.К. SAK9493 1600319710
19 Л.Ф.Г. SAK9494 1700708710
20 М.Д.П. SAK9495 1500460910
21 М.П.Й. SAK9496 1800709910
22 Н.М.М. SAK9497 1800708410
23 С.Р.С. SAK9498 1300708810
24 С.Б.Д. SAK9499 1500708210
25 Х.Т.А. SAK9500 1600710010
26 Ц.Г.Г. SAK9501 1400708510
*Младши* ----- -----
1 А.Л.А. SAK9502 4800181510
2 А.А.Н. SAK9503 4000181710
3 А.П.П. SAK9504 4700181810
4 А.М.М. SAK9505 4400181610
5 В.М.М. SAK9506 4300181910
6 В.П.Р. SAK9507 4400182010
7 Г.Ж.Д. SAK9508 4000182110
8 Г.В.Г. SAK9509 4700182210
9 Г.Д.Д. SAK9510 4300182310
10 Д.Н.Й. SAK9511 4000182410
11 Д.В.Б. SAK9512 4200182610
12 Д.Я.Ж. SAK9513 4600182510
13 Е.П.Ж. SAK9514 4100182910
14 Е.М.М. SAK9515 4900182710
15 Е.В.Т. SAK9516 4500182810
16 И.Т.Т. SAK9517 4300180410
17 И.Р.Г. SAK9518 4000180510
18 И.М.В. SAK9519 4200180710
19 И.Ц.С. SAK9520 4600180610
20 Й. С. Л.-П. SAK9521 4900180810
21 К.С.К. SAK9522 4700180310
22 М.З.И. SAK9523 4800180010
23 М.Д.С. SAK9524 4500180910
24 М.Б.Х. SAK9525 4400180110
25 Н.А.С. SAK9526 4600181010
26 Р.Н.Б. SAK9527 4200181110
27 Р.Н.В. SAK9528 4900181210
28 С.М.С. SAK9529 4100181410
29 С.К. Ф.-С. SAK9530 4500181310
30 Х.А.З. SAK9531 4000179910
31 Ц.Н.Х. SAK9532 4000180210
*Асистенти* ----- -----
1 А.В.И. SAK9533 5200137810
2 Б.Д.М. SAK9534 5200138210
3 Б.В.С. SAK9535 5900138310
4 Д.Т.М. SAK9536 5100138510
5 Д.М.Г. SAK9537 5900137910
6 Д.А.Н. SAK9538 5800138610
7 И.К.П. SAK9539 5600067510
8 К.М.М. SAK9540 5000138010
9 М.Е.А. SAK9541 5500138410
10 Н.М.Д. SAK9542 5600138110
11 О.Г.Р. SAK9543 5000137610

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019