Home Новини Съобщение

Съобщение

Уважаеми колеги,

    Като управителен орган на Софийската адвокатска колегия, Софийският адвокатски съвет винаги е предприемал необходимите и възможни действия за защита на професионалните права, честта и достойнството на адвокатите от колегията, особено когато срещу членове на САК са упражнявани каквито и да било мерки за принуда, свързани със задържане под стража, претърсване на адвокатски кантори, изземване на адвокатски книжа и др., чрез които се въздейства не само върху конкретния адвокат, но и върху самата адвокатура и адвокатската професия.
    Софийският адвокатски съвет изразява солидарност и подкрепа и към адв.Мартин Апостолов и заявява, че ще продължава да наблюдава от близо производството срещу него, като има готовност да реагира във всеки един случай на предприети мерки от страна на държавата спрямо адвокати и ще продължава да следи за спазването на правата на адвокатите и за законосъобразността на процеса.
    На заседанието си на 5 март 2019 г. Софийският адвокатски съвет беше включил в дневния си ред обсъждане на възможността за предоставяне на финансова помощ на адв. Апостолов и на неговото семейство във връзка с размера на наложената му парична гаранция. След получаване на писмо от адв. Апостолов, постъпило в САК с вх.№ 1494/05.03.2019г., стана ясно, че на този етап той не се нуждае от финансова помощ. Софийският адвокатски съвет е предприел всички необходими действия за оказване на поисканата от колегата Апостолов подкрепа. По негова молба публикуваме текста на писмото му по-долу:

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
от адв. Мартин Милчев Апостолов
член на Софийска адвокатска колегия

УВАЖАМЕИ КОЛЕГИ,
    С цялото си сърце Ви благодаря за оказаната морална подкрепа. Понякога човек се изправя пред предизвикателство, с което не може да се справи сам. С предявеното ми обвинение, пред такова предизвикателство бях изправен и аз. Убеден съм, че въпреки абсурдността на обвинението, щеше да ми бъде наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, ако не беше силната подкрепа, която получих от Вас.
    Благодаря и за подетата инициатива за осигуряване на финансова помощ, с цел заплащане на определената ми гаранция. За радост в момента не се нуждая от допълнителни средства, но искам да знаете, че се отнасям се с голямо уважение и признателност към направеното предложение. Чувствам се много по уверен, когато знам, че мога да разчитам на вашата помощ.  
    Искам да използвам възможността още веднъж да изкажа своята благодарност и тази на цялото ми семейство към адв. Ивайло Данов - Председател на Софийска адвокатска колегия и адв. Александър Александров Пелев, които чрез присъствието си в съдебната зала открито демонстрираха не само личната си подкрепа, но и тази на цялата Софийска адвокатска колегия.
гр. София
05.03.2019 год.
С уважение и признателност:
адв. Мартин Апостолов


Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019