Home Новини Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Име Личен номер
*Адвокати* -----
А.П.З. 1800706510
А.П.Й.-Х. 1500706310
А.Р.Р. 1300706910
А.Я.Б. 1400707010
А.К.Т.-А. 1500593810
А.Р.Р. 1600707510
Б.Д.К. 1500704410
В.С.Й. 1700707210
В.В.В. 1200707610
Г.Л.М. 1600705610
Д.В.Т. 1900706210
К.С.А. 1000707410
М.К.К.-С. 1000706710
М.Н.Д.-Й. 1700706810
М.А.Н. 1600706010
М.К.Ч. 1300707310
М.Х.С. 1500707810
Н.Л.С. 1100706410
Н.П.П. 1200705710
П.С.А. 1800656810
П.С.Г. 1300120410
Р.И.И. 1400706610
Р.О.М. 1900707710
С.М.Р. 1100707910
С.П.Г. 1000707110
*Асистенти* -----
Б.Ч.С. 5000136910
Д.Р.Р. 5100137010
Е.Б.И. 5500136510
И.К.Т. 5400136810
К.Л.К. 5100136610
М.К.Д. 5900136410
М.В.И. 5200136310
П.Ц.А. 5400137210
С.С.М. 5700111210
С.С.В. 5700137410
С.Ю.К. 5000137310
Т.А.И. 5800137110
*Адвокати*
П.Й.П 1000245610
П.С.С. 1800483910

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019