Home Новини ЧЛЕНСКИ ВНОС НАПОМНЯНЕ

ЧЛЕНСКИ ВНОС НАПОМНЯНЕ

Уважаеми колеги,

Софийски адвокатски съвет, Ви напомня, във връзка със зачестили дисциплинарни преписки и дела за неплатен членски внос, че на основание чл.49 (1) от ЗА „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен ежемесечно да заплаща дължимите вноски към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет.”

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019