Home Новини ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

Месец Февруари, 2019 г.

 

       Време на провеждане – петък, от 14 до 17 часа.

       Място на провежданев сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А

       Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.

         Предварителното записване – при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София или на телефон 0879 292 217.        

 

           ТЕМИТЕ

15  Февруари, 2019 г. – ОТКРИВАНЕ НА 8-ми сезон, четвърта година на Академията

           1.Задължения и изисквания за адвокатите и техните клиенти във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари.

            2. Модел за оценка на риска по Закона на мерките срещу изпиране на пари и Правилника за приложението му.

            Лектор : Иван Кавръков - експерт към специализирано търговско дружество АЛСАС ООД.

           Иван Кавръков е юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП), работил е като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за оценка на държавите членки на Комитета по прилагането на международните стандарти на FATF за превенция и противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и пролиферацията. Иван Кавръков е един от основните съставители на текста на новия ЗМИП,бил е член на няколко междуинституционални работни групи, имащи за цел изготвянето на новия ЗМИП за въвеждане и прилагане на Четвъртата директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

 

22 Февруари, 2019 г.

1. Актуални тенденции при оформлението и изполването на блоговете, специфика на интернет-писането в адвокатската практика.

2. Маркетинг на адвоката – III част. Нови маркетингови средства в помощ на адвоката.

Лектори: Проф. д.ф.н.Иванка Мавродиева, адв. Светозар Зафиров

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019