Home Новини Визуализация на проекта за нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас

Визуализация на проекта за нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас

Уважаеми колеги,

Във връзка с точка пета от дневния ред на насроченото на 26.01.2019г./тази събота/ редовно Общо събрание на Софийска адвокатска колегия в аудитория 272 в сградата на СУ “Св.Климент Охридски” /Юридически факултет/, бул. “Цар Освободител” № 15, Ви информираме, че насайта на колегията сме качили визуализация на проекта за нова сграда на мястото на сега съществуващия обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас, с която може да се запознаете на сайта на колегията или на следния адрес: http://www.sak-sas.bg/bg/news/2419-news-lozenez-visualization

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020