Home Новини Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Номер Име Личен номер
*Адвокати* -----
1 A.Ю.М. 1800704610
2 Б.П.Л. 1800474610
3 В.С.С. 1700562610
4 Д.М.М. 1000705210
5 М.О.К. 1100704510
6 М.А.А. 1700705310
7 Н.Й.П. 1000704810
8 Н.А.В. 1800646010
9 О.К.Д. 1400705110
10 П.С.Д. 1400704710
11 Р.В.М. 1800705010
12 Т.Л.Г. 1000705510
13 Т.Б.М. 1700704910
Асистенти -----
1 Б.А.Б. 5000136110
2 В.А.М. 5300135610
3 Д.В.С. 5300136010
4 И.Г.Д. 5600135810
5 С.С.М. 5900060510
6 Т.А.Й. 5600136210
7 Ц.М.И. 5200135910
8 Я.М.К. 5000135710

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019