Home Новини Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Име    Карта номер    Личен номер
    *Адвокати*    -----    -----
1    Д.С.Д    SAK9294    1400701310
2    Е.Й.Й.-Й.    SAK9295    1300701610
3    Е.П.Д.    SAK9296    1000701710
4    Ж.П.Ф.    SAK9297    1300702010
5    И.С.В.    SAK9298    1600302810
6    И.П.М.-К.    SAK9299    1200701910
7    К.А.С.    SAK9300    1600701810
8    М.С.Д.    SAK9301    1000701410
9    Н.И.Н    SAK9302    1700701510
    *Асистенти*    -----    -----
1    А.В.Н.    SAK9303    5900134510
2    А.С.Г.    SAK9304    5500134610
3    А.Ц.А.    SAK9305    5700134710
4    В.Т.Т.    SAK9306    5000134210
5    Г.М.З.    SAK9307    5200134410
6    Д.Н.М.    SAK9308    5100134710
7    З.Д.Б.    SAK9309    5800134810
8    С.И.И.    SAK9310    5900130710
9    Т.Г.Т.    SAK9311    5300134110
10    Х.К.Х.    SAK9312    5600133910

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019