Home Новини СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Софийска адвокатска колегия на 27 и 28.12.2018 година ще работи с пълно работно време. В „Паричните салони”, находящи се в Търговския дом на бул. ”Витоша” №1А, ет.3 и бул. ”Тодор Александров” № 137, ет. 2, ще можете да заплащате членски внос към САК и ВАдвС и осигурителни вноски.
На 31.12.2018 година Колегията ще работи до 12.00 часа като в „Паричните салони” ще се приема само заплащане на членски внос.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019