Home Новини Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Name BG        PN
*Адвокати*        -----
А. М. К.        1900674010
А. К. Д.        1400700910
В. М. К.        1500700610
В. Т. В.        1900124610
В. К. Я.        1200699710
В. Ц. Б.        1000699510
В. Е. Е.-Н.        1500626410
Г. Т. Ц.        1700699310
Г. В. Д.        1800700810
Г. П. С.        1000700210
Д. Ю. Й.        1300699410
И. Н. М.        1900700510
К. А. А.-Е.        1800669910
М. И. В.        1600700310
М. П. Н.        1100700710
П. В. К.        1500699910
П. В. К.        1900699810
Р. Г. И.        1500701010
С. Р. Т.-П.        1200677310
Т. А. Р.        1200700410
Т. И. Ш.        1000604410
Т. Р. В.        1700700010
Х. П. П.        1300700110
Ц. П. Ц.        1600699610
*Младши*        -----
В. В. А.        4800173710
Е. И. Г.        4200172910
Е. Г. Ш.        4600173210
И. С. А.        4300173010
К. С. Б.        4000173110
К. П. Д.        4200173310
Л. Г. Т.        4900173410
М. Т. Р.        4500173510
Я. В. С.        4100173610
*Асистенти*        -----
А. В. Т.        5800132910
Д. И. М.        5400133410
Д. Н. Д.        5000133510
Д. П. С.        5100133210
Е. П. Ж.        5500133110
Е. Р. Я.        5900133010
И. Т. Т.        5000132010
Л. С. М.        5800133310
М. М. М.        5100132810

 

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019