Home Новини Програма на конференцията посветена на 130-тата годишнина от приемането на първия Закон за адвокатите в България от 22.11.1888 г

Програма на конференцията посветена на 130-тата годишнина от приемането на първия Закон за адвокатите в България от 22.11.1888 г

 Софийски адвокатски съвет организира

 НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 посветена на 130-тата годишнина от приемането на първия

Закон за адвокатите в България от 22.11.1888 г., отбелязван като

Ден на българската адвокатура

 22 – 23.11.2018 г., гр. София,

Хотел „Рамада”, зала „Рубин”

 П Р О Г Р А М А

 22 ноември 2018 г., четвъртък

Част Първа

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОТ АДВОКАТ –

ГАРАНЦИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРОЦЕС

 

            14:30 ч. – 15:00 ч.          -           Регистрация на участниците;

         15:0015:30 ч.              -           Откриване на Конференцията:

 • Встъпителни думи на модератора Валя Гигова, адвокат от Софийска адвокатска колегия, член на Висшия адвокатски съвет
 • Обръщение на Данаил Кирилов, народен представител, председател на Комисията по правни въпроси на Народното събрание
 • Обръщение на Десислава Ахладова, заместник министър на правосъдието;
 • Обръщение от Светла Димитрова, заместник председател на Върховен касационен съд
 • Обръщение на Ралица Негенцова, адвокат, Председател на Висшия адвокатски съвет
 • Обръщение на Ивайло Данов, адвокат, Председател на Софийски адвокатски съвет

15:30 – 15:45 ч.             -            Задължителното представителство от адвокат– историческо и сравнително-правно изследванe – доклад на доктор Ивайло Костов, адвокат, главен асистент по граждански процес, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”;

15:45 – 16:00 ч.             -            Осъществяване на процесуалното представителство по граждански дела единствено от адвокати. Електронното правосъдие и задължителното представителство от адвокат – доклад на адвокат Иван Георгиев, асистент по гражданско право в УНСС,

16:00 – 16:15 ч.             -            Аз не работя като адвокат, аз СЪМ адвокат –процесуалната роля на адвоката, италианският опит. изложение на адвокат Паоло Лесио, член на Съвета на адвокатска колегия Милано;

16:15 – 16:30 ч.             - Процесуалното представителство от адвокат във Федерална Република Германия – адвокат Михаел Грим, председател на адвокатска колегия Франкфурт, Германия

16:30 – 16:45 ч.             - Процесуалното представителство от адвокат в Република Австрия адвокат д-р Михаел Ауер, бивш председател на Адвокатска колегия Виена, Австрия,

16:45 – 18:00 ч.             -            Дискусия.

18:00 – 19:00 ч.             -            Коктейл


23 ноември 2018 г., петък

ЧАСТ ВТОРА

АДВОКАТЪТ КАТО ОБЩЕСТВЕНИК

            9:30 ч. – 10:00 ч.            -           Регистрация на участниците;

            10:00 ч. – 10:30 ч.          -           Откриване на конференцията

 • Встъпителни думи на модератора Ели Христова, адвокат от Софийска адвокатска колегия, кратко представяне на значимите обществени достижения на адвокати от Софийска адвокатска колегия и на Софийската адвокатура.
 • Обръщение на адвокат Ивайло Данов, Председател на Софийска адвокатска колегия;
 • Обръщение на Евгени Георгиев, заместник министър на правосъдието
 • Обръщение от Мая Манолова, национален омбудсман;

10:30 – 11:30 ч.             ПАНЕЛ 1:       Адвокатът като общественик и обществена роля на адвокатурата

 • Независимостта и обществената функция на адвоката в Република Полша – адвокат Пьотр Виезоркиевич, член на съвета на Варшавска адвокатска колегия;
 • Действията на парижката адвокатура в борбата с насилието срещу жени адвокат Мишел Даян, член на съвета на Парижка адвокатска колегия;
 • Социалната роля на адвоката – опитът на Миланската адвокатска колегия. Адвокат Анджело Леоне, член на съвета на Миланска адвокатска колегия, и адвокат Мария Ганчева, адвокат от Софийска адвокатска колегия и от Адвокатска колегия Милано.                       

11:30 – 12:00 ч.             -            Кафе-пауза

12:00 – 13:00 ч.             ПАНЕЛ 2:       Необходимост от реформа в уредбата на дееспособността в България – поставяне на началото на обществен дебат по темата. Доклади по темата ще представят:

 • Велина Тодорова, член на комитета на ООН по правата на детето, доцент по гражданско и семейно право;
 • Мариета Димитрова, адвокат от Софийска адвокатска колегия;
 • Вергиния Мичева, Съдия от Софийски градски съд.

 13:00 – 13:30 ч.             Дискусия

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019