Home Новини ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”


Месец ноември, 2018 г.

         Време на провеждане – всеки петък, от 14 до 17 часа.
        Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.
         Предварителното записване – при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София  или на телефон  0879 292 217.     
            ТЕМИТЕ  
2    Ноември, 2018 г.
  1.  Подготовката на словесното действие  – как да изведем аргументацията на словото чрез намирането на точната дума. Как да говорим добре пред аудитория и как да привлечем и задържим нейното внимание. Индивидуалност на изразяването.
2. Адвокатското възнаграждение. Удовлетвореност на адвоката според системите на заплащане и ролята й за справянето с адвокатския скептицизъм. Основни и алтернативни начини за договаряне на адвокатските хонорари в чуждестранната практика.

Лектори:  Доц. д-р Арсения Иванова, адв. Светозар Зафиров

9   Ноември, 2018 г.
1. Техники на вербалната комуникация. Какво да се избягва. Влиянието на средата. Културата на речта. Защо културата на речта е една от най-важните части при воденето на словесно действие. Владеене на Словото – как да изразяваме мисли, чувства и образи. Разказът.
2. Клиентите, които не плащат. Крива на благодарността на клиента. Разноските в адвокатската практика.

       Лектори:   Доц. д-р Арсения Иванова, адв. Светозар Зафиров

16    Ноември, 2018 г.
1. Практически курс – техники на вербалната комуникация и култура на речта. Събеседване с участващите. Какво е техниката на говора и как тя допринася за конкретното поведение по време на различно словесно действие на адвоката.  Разбиране за дишането и как овладяното дишане подпомага аргументацията на изказа.


2. Новите предизвикателства пред националната сигурност. Българските интереси в контекста на обстановката в Близкия Изток, Балканския полуостров и отношенията с Русия.

   Лектори:  Доц. д-р Арсения Иванова,  Проф. д-р Юрий Търкаланов

23    Ноември, 2018 г.
1.Социално-психологически особености и национален характер на българския клиент на адвоката.

2. Данъците и адвокатската практика. Как се отразява данъчното планиране в организиране работата на индивидуалния адвокат и адвокатските обединения ( дружества и сдружения ).
      Лектори:  Мадлен Алгафари, писател и психотерапевт, адв. Светозар Зафиров

30    Ноември, 2018 г.
            1. Колело на жизнения баланс.
2. Протоколни изисквания към адвоката като лидер в процеса на общуване.
    Лектори:  Валентин Марков, специалист по НЛП и коучинг , Анатолий Пазийски, дипломат, съветник в Дирекция „Държавен протокол” към Министерество на външните работи на Република България

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019