Home Новини Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Име Карта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 Г.П.Г. SAK9217 1900698310
2 Г.Т.Б. SAK9218 1200697810
3 М.Т.Т. SAK9219 1500698410
4 М.М.М. SAK9220 1000697610
5 М.К.А. SAK9221 1800698610
6 Н.В.Ц. SAK9222 1100698510
7 Р.Ц.К. SAK9223 1600698110
8 Р.Т.Р.-Т. SAK9224 1900697910
9 Т.Ч.Т. SAK9225 1600697710
10 Ф.Н.П. SAK9226 1400698710
11 Ц.С.Т. SAK9227 1000698010
12 Ц.Ц.М. SAK9228 1200698210
*Младши* ----- -----
1 В.А.Г. SAK9206 4000172410
2 Д.Г.Д. SAK9207 4600172810
3 Д.М.Ц. SAK9208 4000172710
4 Д.Л.К. SAK9209 4500172010
5 И.Е.Г. SAK9210 4300172610
6 Л.П.К. SAK9211 4700172510
7 М.М.Х. SAK9212 4800172210
8 М.Х.Д. SAK9213 4800171810
9 Н.Д.Я. SAK9214 4100172110
10 Ц.М.Г. SAK9215 4400172310
11 Я.И.И SAK9216 4400171910
*Асистенти* ----- -----
1 Д.Й.Д. SAK9204 5900132610
2 Т.Н.Н. SAK9205 5200132510

 

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019