Home Новини ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018г.

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

    Уведомяваме Ви, че от 27.08.2018г. до 14.09.2018г. включително можете да подавате документи за есенната изпитна сесия в сградата на САК – бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.
Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет, към което прилага:
 -    в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;
 -    нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 -    документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет;
(УниКредит БУЛБАНК; BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG 85 UNCR 7630 1000 0298 13)
Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени на каса в Счетоводните салони (бул.“Витоша“ № 1А - Търговски дом, ет.3 и на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2) от 8.30 часа до 16.00 часа всеки делничен ден или по банковата сметка на САК.
(ОББ АД - BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 30 UBBS 8888 1000 5864 79)

Уведомяваме Ви, че подадени и непотърсени след изпита документи се пазят в едногодишен срок от датата на подаване.


СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

icon-pdf Писмено заявление

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019