Home Новини Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Име Личен номер
*Адвокати* -----
1 Д.И.Б. 1100049110
2 И.Х.А. 1400502010
3 И.Т.Т.-П. 1600695810
4 М.Р.С. 1300695610
5 П.Х.К. 1000695710
6 Ц.Ц.Р.-В. 1200695910
*Асистенти* -----
1 Е.В.Л. 5300129710
2 Й.И.Д. 5000130110
3 К.Г.А. 5200130610
4 Л.П.К. 5200131010
5 М.К.С. 5000129810
6 М.П.Д. 5300130310
7 М.Й.П. 5700130210
8 М.К.В. 5600129910
9 С.Г.В. 5000130410
10 С.Х.Т. 5100130910
11 Х.З.Г. 5400130010
12 Ц.И.И. 5500130810

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019