Home Новини Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Име Личен номер
*Адвокати* -----
1 А. И. В. 1800224210
2 А. К. Т. 1400695310
3 А. Д. М. 1200268610
4 В. В. Н. 1000295210
5 Г. Д. Х. 1600061610
6 Г. Г. Ч. 1800695210
7 Е. Б. В. 1400694910
8 И. Р. Р. 1300694110
9 М. И. К. 1500695010
10 М. А. А. 1000695410
11 М. И. Й. 1700695510
12 М. Г. Б.-М. 1800693310
13 М. И. П. 1800694810
14 Н. К. П. 1000598710
15 П. И. Г. 1100695110
16 С. И. Н. 1000673010
17 Х. В. К. 1700657510
*Младши* -----
1 В. М. С. 4000171210
2 В. В. Ч. 4000169910
3 Г. Л. М. 4500152610
4 Д. Р. И. 4900171510
5 Д. М. М. 4200171410
6 З. С. Д. 4300171110
7 К. А. Я. 4100171710
8 К. П. М. 4600170910
9 К. И. И. 4000170810
10 М. Д. Д. 4300170710
11 М. П. П. 4600171310
12 П. П. И. 4500171610
13 Р. И. Н.-Д. 4700171010
*Асистенти* -----
1 Д. Р. Г. 5000129510
2 И. М. Е. 5700129610
3 Р. Ю. Ч. 5400129410

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019