Home Новини СЕМИНАР НА ТЕМА АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО

СЕМИНАР НА ТЕМА АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ, преименувано на ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА

ВЕЩНОТО ПРАВО

 гр. София, парк хотел «Москва», на 29 и 30 юни 2018 г.

 

 ЛЕКТОРИ:

Бонка Дечева – съдия във Върховен касационен съд

Светлана Калинова – съдия във Върховен касационен съд

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд

П Р О Г Р А М А

 

Първи ден /29.06. – петък/

13.00 – Регистриране на участниците

13.15 – Откриване на семинара – Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

13.30 – 15.00 – Способи за придобиване право на собственост и други вещни права. Придобивна давност. Защита на собствеността.

Лектор: Бонка Дечева

15.00 – 15.30 – Кафе пауза

15.30 – 17.30 – Актуална съдебна практика по съдебна делба.

Лектор: Светлана Калинова

 

 

Втори ден /30.06. – събота/

 

9.00 – 10.30 – Съсобственост. Етажна собственост. Жилищностроителна кооперация. Вземания на владелеца срещу собственика.

Лектор: Камелия Маринова

10.30 – 11.00 – Кафе пауза

11.00 – 12.30 – Актуална съдебна практика във връзка с урегулиране на недвижими имоти – правни режими, действие по отношение на вещните права, действаща нормативна уредба /първа част/.

Лектор: Камелия Маринова

12.30 – 14.00 – Обедна почивка

 

14.00 – 15.30 – Актуална съдебна практика във връзка с урегулиране на недвижими имоти – правни режими, действие по отношение на вещните права, действаща нормативна уредба /втора част/.

Лектор: Камелия Маринова

 

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

 

 

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 40 лв. на човек

Доплащане за единична стая –  25 лв.

 

Срок за записване: най-късно до 27.06.2018 г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата: http://atlasconsultingbg.com/seminar-veshtno-pravo-29-30-06/

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Иглика Ганева

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019