Home Новини СПРАВКА разпределението на подадените заявления за ползване базата на САК в с. Лозенец към 30.05.2018 г.

СПРАВКА разпределението на подадените заявления за ползване базата на САК в с. Лозенец към 30.05.2018 г.

Уважаеми колеги,

Комисия от САС разгледа и разпредели подадените заявления за ползване базата на САК в с. Лозенец съгласно посочената справка.

Срок за внасянето на вноските за ползване – за първа смяна е до 15 юни, а за останалите смени до 29 юни 2018 г., след този срок резервациите на разпределението отпадат.

Пропусналите първоначалния срок за подаване на заявления могат да подадат заявления за незаетите места в регистратурата на САК на бул. „Тодор Александров” 137 и да получават информация за незаетите/свободните места от Петко Генчев на тел. 0879 29 22 15.

СПРАВКА

разпределението на подадените заявления за ползване базата на САК

в с. Лозенец към 30.05.2018 г.

 

 

Първа смяна - 16.06 – 29.06.2018 г.

№ по ред

Име , презиме и фамилия

№ на стаята

Период

Забележка

1.

 

102

 

 

2.

 

103

 

 

3.

 

104

 

 

4.

 

105

 

 

5.

 

106

 

 

6.

 

107

 

 

7.

 

108

 

 

8.

Светлин Благоев Тошев

109

 

 

9.

 

110

 

 

10.

 

111

 

 

11.

Милка Йорданова Ангелова

Ап. 1 ет.

 

 

12.

 

112

 

 

13.

 

113

 

 

14.

 

114

 

 

15.

 

115

 

 

16.

 

116

 

 

17.

 

117

 

 

18.

 

201

 

 

19.

 

202

 

 

20.

 

203

 

 

21.

 

204

 

 

22.

Елица Христова Желязова

205

 

 

23.

 

206

 

 

24.

Дариана Александрова Георгиева

207

 

 

25.

 

208

 

 

26.

Калин Василев Крачунов

209

 

 

27.

Боян Стойнев Георгиев

210

 

 

28.

Галя Николова Спасова

211

 

 

29.

Адриана Иванова Мамихина

212

 

 

30.

Вероника Марианова Вълова

213

 

 

31

 

Ап. 2 ет.

 

 

32

Венелин Николов Гачев

214

 

 

33

Вероника Марианова Вълова

215

 

 

34

Мила Вълчанова-Иванова

216

 

 

35

Росица Милкова Миланова

217

 

 

36

Мач Димитрова Карагеоргиева

218

 

 

37

 

219

 

 

38

Павел Найденов Павлов

301

 

 

39

Даниела Симеонова-Коруджиева

302

 

 

40

Даниела Симеонова-Коруджиева

303

 

 

41

 

304

 

 

42

 

305

 

 

43

Валентина Адиркова

306

 

 

44

 

307

 

 

45

 

308

 

 

46

 

309

 

 

47

 

310

 

 

48

 

311

 

 

49

 

312

 

 

50

 

313

 

 

51

Асен Стоичков Икономов

Ап.3 ет.

 

 

52

 

314

 

 

53

 

315

 

 

54

 

316

 

 

55

 

317

 

 

56

 

318

 

 

57

 

319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втора смяна - 01.07 – 14.07.2018 г.

№ по ред

Име , презиме и фамилия

№ на стаята

Период

Забележка

1.

 

102

 

 

2.

 

103

 

 

3.

 

104

 

 

4.

Йордан Астарджиев

105

 

 

5.

 

106

 

 

6.

Адрана Павлова Занева

107

 

 

7.

 

108

 

 

8.

Мария Миткова Нейчева

109

 

 

9.

Ирина Чиповска-Кръстева

110

 

 

10.

Ирина Чиповска-Кръстева

111

 

 

11.

Светла Стоянова Михайлова

Ап. 1 ет.

 

 

12.

Василена Тодорова Радулова

112

 

 

13.

 

113

 

 

14.

 

114

 

 

15.

 

115

 

 

16.

Христо георгиев Кутиев

116

 

 

17.

 

117

 

 

18.

 

201

 

 

19.

Ваня Божинова-Иванова

202

 

 

20.

Ваня Божинова-Иванова

203

 

 

21.

 

204

 

 

22.

 

205

 

 

23.

 

206

 

 

24.

Галина Драгнева Драгнева

207

 

 

25.

 

208

 

 

26.

 

209

 

 

27.

Елисавета Георгиева Вълкова

210

 

 

28.

Венислава Иванова Милачкова

211

 

 

29.

Надежда Петрова Междуречка

212

 

 

30.

 

213

 

 

31

Елица христова Желязова

Ап. 2 ет.

 

 

32

Екатерина Димитрова Милчева

214

 

 

33

Борислав Красимиров Георгиев

215

 

 

34

Майя Русева-Начева

216

 

 

35

Диана Ангелова-Георгиева

217

 

 

36

Гергана Валериева Георгиева

218

 

 

37

Светломир Тодоров Иванов

219

 

 

38

Павел Найденов Павлов

301

 

 

39

Борис Иванов Смолянов

302

 

 

40

Борис Иванов Смолянов

303

 

 

41

Нели Валериева Николова

304

 

 

42

Анета Генова Караиванска

305

 

 

43

 

306

 

 

44

Росица Иванова Димитрова

307

 

 

45

Инна Иванова-Стоянова

308

 

 

46

БориславБориславов Несторов

309

 

 

47

Румен Максимов Кирилов

310

 

 

48

Калин Каменов Комарски

311

 

 

49

Калин Каменов Комарски

312

 

 

50

 

313

 

 

51

 

Ап.3 ет.

 

 

52

Николай Райков Николов

314

 

 

53

Николай Райков Николов

315

 

 

54

Камелия Банкова-Шаламанова

316

 

 

55

 

317

 

 

56

 

318

 

 

57

 

319

 

 

 

 

 

Трета смяна - 16.07 – 29.07.2018 г.

№ по ред

Име , презиме и фамилия

№ на стаята

Период

Забележка

1.

Николай Георгиев Минев

102

 

 

2.

Николай Георгиев Минев

103

 

 

3.

Вилиана Михайлова Стоянова

104

 

 

4.

Кирил Иванов Александров

105

 

 

5.

Васил Георгиев Киров

106

 

 

6.

Васил Георгиев Киров

107

 

 

7.

Антони Дяков Стефанов

108

 

 

8.

Гергана Димитрова Глигорова

109

 

 

9.

Пламен Йорданов Ангелов

110

 

 

10.

Пламен Йорданов Ангелов

111

 

 

11.

 

Ап. 1 ет.

 

 

12.

Елисавета Стоименова Иванова

112

 

 

13.

Елисавета Стоименова Иванова

113

 

 

14.

Теменуга Димова Попова

114

 

 

14.1

Надя Симеонова Николова

114

 

 

15.

Дамян Христов Ганчев

115

 

 

16.

Христо Иванов Христов

116

 

 

17.

Атанас Илиев Иванов

117

 

 

18.

 

201

 

 

19.

Ваня Божинова

202

 

 

20.

Ваня Божинова

203

 

 

21.

Димитър Миланов

204

 

 

22.

Димитър Иванов Митов

205

 

 

23.

Теодора Олегова Йорданова

206

 

 

24.

Димитър Илиев Иванов

207

 

 

25.

Христо Христов

208

 

 

26.

Ромил Николов Богоев

209

 

 

27.

Мирела Емилова Станкова

210

 

 

28.

Димитър Миланов

211

 

 

29.

Димитър Радев Вълчев

212

 

 

30.

Николай Илиев Николов

213

 

 

31

Невена Мариусова Величкова

Ап. 2 ет.

 

 

32

Георги Иванов Неделчев

214

 

 

33

Георги Иванов Неделчев

215

 

 

34

Тамара Николова Николова

216

 

 

35

Евгения Михайлова Григорова

217

 

 

36

Георги Стоянов Иванов

218

 

 

37

Светослав Борисов Тончев

219

 

 

38

Павел Найденов Павлов

301

 

 

39

Христина Николова-Йошева

302

 

 

40

Христина Николова-Йошева

303

 

 

41

Емил Митков Йошев

304

 

 

42

Катя Костадинова Богоева

305

 

?

43

Ирина Василева Начкова

306

 

 

44

Пенка Димитрова Манова

307

 

 

45

Венко Стоянов Пенчев

308

 

 

46

Силвия Трильовска-Томова

309

 

 

47

Илия Михайлова Илиев

310

 

 

48

Свелана Илиева Байчева

311

 

 

49

Теодора Александрова Попова

312

 

 

50

Татяна Захова

313

 

 

51

Валентин Габриел Бенатов

Ап.3 ет.

 

 

52

Димитър Видев Калчев

314

 

 

53

Лилия Христова Илиева

315

 

 

54

Христина Николова Маджарова

316

 

 

55

Кремена Иванова Крумова

317

 

 

56

Десислав Любомиров Гергинов

318

 

 

57

Божидар Борисов Игнатов

319

 

 

 

 

 

Четвърта смяна - 31.07 – 13.08.2018 г.

№ по ред

Име , презиме и фамилия

№ на стаята

Период

Забележка

1.

 

102

 

 

2.

 

103

 

 

3.

 

104

 

 

4.

Явор Валентинов Харизанов

105

 

 

5.

Вержиния Анастасова Иванова

106

 

 

6.

Явор Валентинов Харизанов

107

 

 

7.

Радко Радев Моллов

108

 

 

8.

Красимир Георгиев Карабенчев

109

 

 

9.

Звезделин Емилов Лазаров

110

 

 

10.

Михо Андонов Радойнов

111

 

 

11.

Юлиана Димитрова Михайлова

Ап. 1 ет.

 

 

12.

Николай Драгомиров Стайков

112

 

 

13.

Николай Драгомиров Стайков

113

 

 

14.

Антонина Минчева Душева

114

 

 

15.

Антонина Минчева Душева

115

 

 

16.

Мхаела Атанасова Атанасова

116

 

 

17.

 

117

 

 

18.

 

201

 

 

19.

 

202

 

 

20.

 

203

 

 

21.

 

204

 

 

22.

Ангел Владимиров Стамболийски

205

 

 

23.

Петя Гюрова Пенкова

206

 

 

24.

Николай Иванов Крулев

207

 

 

25.

 

208

 

 

26.

 

209

 

 

27.

Румен Гарчев

210

 

 

28.

Румен Гарчев

211

 

 

29.

Бойка Мирчева Тошкова

212

 

 

30.

Петър Емилов Станков

213

 

 

31

Станислав Стойнов Димитров

Ап. 2 ет.

 

 

32

Емил Гргоров Николов

214

 

 

33

Веселин Богданов Филипов

215

 

 

34

 

216

 

 

35

Полина Емил Гендова

217

 

 

36

 

218

 

 

37

Мария Бойчова Вучова

219

 

 

38

Павел Найденов Павлов

301

 

 

39

 

302

 

 

40

 

303

 

 

41

 

304

 

 

42

Надежда Димитрова Василева

305

 

 

43

 

306

 

 

44

Антон Йорданов Стефанов

307

 

 

45

Иван Петров Милков

308

 

 

46

Евгения Минчева Костадинова

309

 

 

47

Марио Иванов Гладнишки

310

 

 

48

Марио Иванов Гладнишки

311

 

 

49

Кирил Дончев Панайотов

312

 

 

50

Георги Захов

313

 

 

51

Добринка Георгиева Гърневска

Ап.3 ет.

 

 

52

Валентин Габриел Бенатов

314

 

 

53

Момчил Пламенов Живков

315

 

 

54

 

316

 

 

55

Димитър Иванов Митов

317

 

 

56

Евгени Янков Янев

318

 

 

57

Ваня Йорданова Петкова

319

 

 

 

 

Пета смяна - 15.08 – 28.08.2018 г.

№ по ред

Име , презиме и фамилия

№ на стаята

Период

Забележка

1.

 

102

 

 

2.

 

103

 

 

3.

 

104

 

 

4.

 

105

 

 

5.

 

106

 

 

6.

 

107

 

 

7.

 

108

 

 

8.

Евгени Чечев

109

 

 

9.

 

110

 

 

10.

 

111

 

 

11.

Персиан Атанасов Янев

Ап. 1 ет.

 

 

12.

Кремена Дееничина

112

 

 

13.

Миленка Дееничина

113

 

 

14.

 

114

 

 

15.

 

115

 

 

16.

 

116

 

 

17.

 

117

 

 

18.

 

201

 

 

19.

Поля Радославова Иванова

202

 

 

20.

Поля Радославова Иванова

203

 

 

21.

 

204

 

 

22.

 

205

 

 

23.

 

206

 

 

24.

Силвана Любенова Ангеловска

207

 

 

25.

Райна Емилова Димитрова

208

 

 

26.

Сергей Димитров Иванов

209

 

 

27.

 

210

 

 

28.

 

211

 

 

29.

 

212

 

 

30.

 

213

 

 

31

Боряна Драганова Бошнакова

Ап. 2 ет.

 

 

32

Йорданка Малешкова Христова

214

 

 

33

Йорданка Малешкова Христова

215

 

 

34

 

216

 

 

35

 

217

 

 

36

 

218

 

 

37

 

219

 

 

38

Павел Найденов Павлов

301

 

 

39

Кунка николова Славова

302

 

 

40

Кунка николова Славова

303

 

 

41

 

304

 

 

42

Катя костадинова Бачева

305

 

 

43

 

306

 

 

44

 

307

 

 

45

 

308

 

 

46

 

309

 

 

47

 

310

 

 

48

Елена Атанасова Шопова

311

 

 

49

Петя тодорова Коцева

312

 

 

50

Петя тодорова Коцева

313

 

 

51

Стоян Иванов Джубелиев

Ап.3 ет.

 

 

52

 

314

 

 

53

 

315

 

 

54

 

316

 

 

55

 

317

 

 

56

Татяна Андрева Игнатова

318

 

 

57

Божидар борисов Игнатов

319

 

 

 

Шеста смяна - 30.08 – 12.09.2018 г.

№ по ред

Име , презиме и фамилия

№ на стаята

Период

Забележка

1.

 

102

 

 

2.

 

103

 

 

3.

 

104

 

 

4.

 

105

 

 

5.

Борис Методиев Рафаилов

106

 

 

6.

 

107

 

 

7.

Яна владимирова Мечкарова

108

 

 

8.

Яна владимирова Мечкарова

109

 

 

9.

Емилия Цанова Митева

110

 

 

10.

 

111

 

 

11.

Орлин Маринов Тодоров

Ап. 1 ет.

 

 

12.

 

112

 

 

13.

 

113

 

 

14.

 

114

 

 

15.

 

115

 

 

16.

 

116

 

 

17.

 

117

 

 

18.

 

201

 

 

19.

 

202

 

 

20.

 

203

 

 

21.

Николина Цаковска-Цветкова

204

 

 

22.

 

205

 

 

23.

 

206

 

 

24.

Ваня Нончева-Гендова

207

 

 

25.

Елена Александрова Терзиева

208

 

 

26.

Николай Любомиров Георгиев

209

 

 

27.

 

210

 

 

28.

 

211

 

 

29.

Стоян Митев Желев

212

 

 

30.

Стоян Митев Желев

213

 

 

31

Стоян Митев Желев

Ап. 2 ет.

 

 

32

Стоян Митев Желев

214

 

 

33

Стоян Митев Желев

215

 

 

34

 

216

 

 

35

Людмил Цветанов Мошолов

217

 

 

36

 

218

 

 

37

 

219

 

 

38

Павел Найденов Павлов

301

 

 

39

 

302

 

 

40

 

303

 

 

41

 

304

 

 

42

 

305

 

 

43

 

306

 

 

44

 

307

 

 

45

 

308

 

 

46

 

309

 

 

47

Анелия георгиева Пантова

310

 

 

48

 

311

 

 

49

 

312

 

 

50

 

313

 

 

51

 

Ап.3 ет.

 

 

52

Светла Пенушлиева-Рачева

314

 

 

53

Евелина Стефанова Георгиева

315

 

 

54

 

316

 

 

55

Юлиана Йорданова Керезова

317

 

 

56

 

318

 

 

57

 

319

 

 

 

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019