Home Новини Видеозапис на работната част

Видеозапис на работната част

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. ГОТОВНОСТ НА АДВОКАТИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТА

Първа част. Общия регламент за защита на данни 2016/679. Принципи. Права на субектите на данни. Защита на личните данни и задължения на администраторите и обработващите лични данни

Маркос Галярдо Месегер – адвокат от Барселона, Испания, Заместник-директор по правата на човека и Председател на Комисията по Правата на дигиталната личност на UIA, с богат практически опит в дела, свързани със защитата на данни

Част втора: Готовност на адвокатите за прилагане на регламента.

Маркос Галярдо Месегер – адвокат от Барселона, Испания, Заместник-директор по правата на човека и Председател на Комисията по Правата на дигиталната личност на UIA, с богат практически опит в дела, свързани със защитата на данни

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019