Home Новини Л Е Т Н И С Е М И Н А Р И 2018 г., организирани от Софийски адвокатски съвет

Л Е Т Н И С Е М И Н А Р И 2018 г., организирани от Софийски адвокатски съвет

СЕМИНАР ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ

31.05.2018 - 03.06.2018 г.,
с. Лозенец, Почивна станция на САК


     31.05.2018 г./четвъртък/– Настаняване и регистрация на участниците

     01.06.2018 г. /петък/
    9.30 ч. - 13.30 ч. – Тема: Договорът за строителство и договори, свързани със строителния процес.         
    Неизпълнение на договора за строителство. Последици при неизпълнение и отговорност на строителя. Предварителен договор за прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот в процес на строителство - материалноправни аспекти.
    Лектор: съдия Емилия Василева, съдия във Върховен касационен съд;


 
    02.06.2018 г. /събота/
    9.30 ч. - 13.30 ч. – Тема: Развалянето на двустранните договори по чл. 87, ал. 3 и 4 ЗЗД. Материалноправни последици при разваляне на двустранните договори.
    Лектор:съдия Красимир Машев, съдия в Софийски апелативен съд;

 

    03.06.2018 г. /неделя/
    9.30 ч. - 13.30 ч. – Теми: Проблеми на вписването на искови молби, свързани с предварителните договори по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и договорите за учредяване право на строеж; проблеми на вписването на възбрани като обезпечителни мерки по исковете. Отбелязвания и заличавания;
     Искът по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД за обявяване на предварителния договор за окончателен.
    Лектори:  съдия Емилия Василева, съдия във Върховен касационен съд; съдия Красимир Машев, съдия в Софийски апелативен съд.
    03.06.2018 г. /неделя/
     след 14.00 ч. отпътуване


СЕМИНАР ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ
07.06.2018 – 10.06.2018 г.,
с. Лозенец, Почивна станция на САК


     07.06.2018 г.    /четвъртък/– Настаняване и регистрация на участниците

     08.06.2018 г./петък/
9.30 ч. – 13.00 ч.  – тема "Делата от частен характер - материални и процесуалноправни аспекти".
    Лектори: Мирослава Тодорова, съдия в Софийския градски съд и Калин Калпакчиев, съдия в Софийския апелативен съд.

        09.06.2018 г. /събота/
9.30 ч. – 13.00 ч. – тема "Доказването в наказателния процес".
      Лектори: Мирослава Тодорова, съдия в Софийския градски съд и Калин Калпакчиев, съдия в Софийския апелативен съд.    

    10.06.2018 г.  /неделя/
9.30 ч. – 13.00 ч. – тема "Въпроси на въззивното обжалване
по наказателни дела".    
Лектори: Мирослава Тодорова, съдия в Софийския градски съд и Калин Калпакчиев, съдия в Софийския апелативен съд.   

    10.06.2018 г.  /неделя/
     след 14.00 ч. отпътуване

Уважаеми колеги,
    Желаещите да се запишат за участие в горепосочените семинари следва да заплатят такса-участие както следва:
    – 30 лв. при настаняване по двама в стая
    – 60 лв. при единично настаняване в стая.
    Таксата-участие включва нощувките и лекторските.

     Записването за семинара по гражданскоправни въпроси ще се извършва в срок до 28.05.2018г., а за семинара по наказателноправни въпроси – до 04.06.2018 г. или до изчерпване на местата при Лъчезар Спасов на място или на тел: 0879/29 22 17 или 02/904 80 20 след заплащане на такса-участие в касите на САК на бул.”Тодор Александров” 137, ет. 2 или в Търговския дом.

                                 Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019