Home Новини Решение на САС във връзка с писмо на Върховен административен съд, Трето отделение

Решение на САС във връзка с писмо на Върховен административен съд, Трето отделение

Уважаеми колеги,

    Във връзка с постъпило писмо от Върховен административен съд /ВАС/, Трето отделение, по адм.д.№ 3494/2017г., с което се обръща внимание на Софийски адвокатски съвет /САС/, че се увеличават случаите на адвокати, вписани в НРПП, които не се явяват по дела по Закона за правната помощ или отказват дела без причина, Ви информираме, че същото беше докладвано и разгледано на заседание на Софийския адвокатски съвет на  03.04.2018г. и същият взе решение, с което възлага на Комисията за прилагане на Закона за правата помощ при САС да извърши проверка на всички конкретно посочени случаи от Върховния административен съд, Трето отделение.  

                             Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019