Home Новини Обучение по права на човека по Европейската конвенция за правата на човека

Обучение по права на човека по Европейската конвенция за правата на човека

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет, съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ ще проведе задълбочено обучение по права на човека по Европейската конвенция за правата на човека. През 2018 г. адвокатите от Софийската адвокатска колегия ще имат възможност да посетят лекции, съпроводени с практически занимания по девет теми по ЕКПЧ. Обученията ще се проведат в залите на ЦОА „Кръстю Цончев“. Лектори ще бъдат Здравка Калайджиева, адвокат от Софийската адвокатска колегия (1980-2007 г), съдия в Европейския съд по правата на човека (2008 - 2015 г.); доц. Светла Маргаритова, адвокат от САК; София Разбойникова, адвокат от САК и Даниела Екимова, адвокат от САК.

Началото на обученията ще бъде в два последователни дни - 20 и 21 април 2018 г., а след това ще се провеждат редовно до края на календарната 2018 година.

Всички желаещи могат да се запишат за участие в ЦОА „Кръстю Цончев“ на телефони: 02/980 10 92, 0884/922 913 или на имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Записванията могат да бъдат за цялото обучение от девет занятия или само за някои от лекциите.

Местата са ограничени до запълване капацитета на залите.

Желателно е участниците да си носят лаптоп, за да могат да участват ефективно в практическите занимания по време на обученията.

Дата на провеждане: 20 април 2018г.(петък) от 10:00ч. до 12:00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Тема 1: „Въведение, общи принципи на ЕКПЧ“

Тема 2: „Въведение в ползването на достъпните източници на информация“

Лектори: Здравка Калайджиева и София Разбойникова

 

Дата на провеждане: 21.04.2018г.(събота) от 10:00ч. до 12:00ч.

Тема 3: „Защита пред Съда в Страсбург“

Лектори: Здравка Калайджиева и София Разбойникова

 

Дата на провеждане: 11.05.2018г.(петък) от 14:00ч. до 17:00ч.

Тема 4: „Конфискация, обезпечения и отнемане на имущество в практиката на ЕСПЧ“

Лектори: Здравка Калайджиева и София Разбойникова;

 

Дата на провеждане: 11.06.2018г.(понеделник) от 14:00ч. до 17:00ч.  

Тема 5: „Позитивни задължения на държавата за закрила на живота - бедствия, институции, опасни ситуации“

Лектори: Здравка Калайджиева и София Разбойникова

 

Дата на провеждане: 2.07.2018г.(понеделник) от 14:00ч. до 17:00ч.

Тема 6:  "Личен и семеен живот. Обхват на защита и допустима намеса по ЕКПЧ. Международна подсъдност при спорове за издръжка, родителски права и лични контакти -практика на СЕС”.

Лектор: София Разбойникова

 

Дата на провеждане: 8.10.2018г.(понеделник) от 14:00ч. до 17:00ч.

Тема 7: “Защитава ли ЕКПЧ правата на ЮЛ - Правата на ЮЛ свързани с претърсвания и изземвания, достъп до офис и други помещения, право на справедлив процес, право на сдружаване, вкл. на религиозни организации, забрана за дискриминация, намеса в правото на собственост и притежания“

Лектори: София Разбойникова и Даниела Екимова

 

Дата на провеждане: 5.11.2018г.(понеделник) от 14:00ч. до 17:00ч.

Тема 8: „Право на собственост - обхват според ЕКПЧ и националното право, средства за защита, допустима намеса от страна на държавата“

Лектор: Светла Маргаритова

 

Дата на провеждане: 19.11.2018 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема 9: “Права на бежанци, мигранти, експулсиране – ЗУБ, ЗЧРБ, Регламента Дъблин и ЕКПЧ“

Лектор: София Разбойникова

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019