Home Новини Неизплатени задължения на дисциплинарно наказани адвокати от САК

Неизплатени задължения на дисциплинарно наказани адвокати от САК

    Уважаеми колеги,

    Съгласно решение на Софийски адвокатски съвет от 06.02.208 г., всички дисциплинарно наказани адвокати от Софийска адвокатска колегия следва да изпълнят финансовите си задължения по плащане на глоби и разноски към колегията в срок до 31 март 2018 г.
    Уведомяваме всички дисциплинарно наказание колеги от САК, че в случай че доброволно не изпълнят задълженията си към колегията до 31 март 2018 г., Софийският адвокатски съвет ще пристъпи към принудително събиране на вземанията по всички приключили дисциплинарни дела, по които се дължат глоби и разноски по предвидения в закона ред.

                          Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018