Home Новини ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Софийският адвокатски съвет изразява принципно подкрепата си за исканията на служителите на Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ на Министерство на правосъдието за равно третиране. Естеството на работа на служителите в сектор „Сигурност“ е не само съизмеримо, но в много отношения дори по-опасно и рисково в сравнение с аналогични служители към Министерство на вътрешните работи, което налага равно третиране и осигуряване на еднакви условия на труд и заплащане. При осъществяване на адвокатската работа, по защита правата на гражданите, адвокатите сме свидетели на тежките условия на труд и на затруднения при осъществяване на охраната и свижданията в арестите и затворите на страната,  поради недостатъчния брой служители.  Удовлетворяването на исканията за подобряване условията на труд, увеличаване на щата и добавки към на възнагражденията за тежки условия на труд, ще доведе до привличане на желаещи за запълнят свободните работни места и ще е съответно на спецификата на работата на осигуряващите охрана на съдебните сгради и в местата за лишаване от свобода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019