Home Новини НАП e-mail кампания

НАП e-mail кампания

Уважаеми колеги,

на срещата на ръководството на САК със заместник-изпълнителния директор на НАП – г-жа Милена Кръстанова, стана ясно следното:
e-mail кампанията, провеждана от НАП, по повод уточняване на задължения, касае самоосигуряващи се лица и дружества от цялата страна. Това се прави с оглед избягване на започване на изпълнителни производства спрямо лица, които реално нямат задължения към НАП, а само неуточнени суми, които в информационните системи на приходната агенция се виждат като реални задължения.

Предстои НАП да инициира ежемесечно такива кампании, след последните обаждания от колеги за получени e-mail известия на 06.12.2017 г.

В случай, че установите несъответствия в данъчно-осигурителните си сметки, можете да се обърнете към екипа на осигурителна каса „Адвокат”.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019