Home Новини Среща с НАП

Среща с НАП

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

   На 15.11.2017г. се проведе среща със Заместник-изпълнителния Директор на НАП – г-жа Милена Кръстанова. На тази среща присъстваха   Председателят на САК - адв. Ивайло Данов, Секретарят на САС –адв. Пейчо Пейчев и управителят на Осигурителна каса „Адвокат” – адв. Тодор Филипов. Повод за срещата беше решаване на възникналите през последните години проблеми с членовете на Осигурителна каса „Адвокат”, както и изясняване на ситуацията около разпратените през последния месец имейли до всички самоосигуряващи се лица във връзка с неплатени задължения към НАП.

   На срещата беше изяснено, че това всъщност е кампания, провеждана от НАП с оглед избягване започването на изпълнителни производства спрямо лица, които реално нямат задължения към НАП, а само неуточнени суми. От приходната агенция споделиха, че поради грешки в подадената информация или поради несвоевременно обработване на подадената информация, в информационните системи на НАП платени от самоосигуряващи се лица вноски се виждат като задължения.

   Конкретно за Осигурителна каса „Адвокат” бяха обсъдени всички настоящи проблеми, както и възможността да се избегнат бъдещи такива. Беше ни обяснено, че с постоянните нововъведения и усъвършенстване на програмните продукти на приходната агенция технологично отнема по около 3 дни за лице, въпреки че от наша страна превод на сумите за осигурителни вноски в сметките на НАП се извършва ежедневно, а след това до следващия работен ден в системата на НАП биват отразени и Декларации обр.1 за тези платци. За съжаление това не е достатъчно на НАП, за да може сумите да бъдат разпределени по партидите на съответното самоосигуряващо се лице. Необходимо е служител на НАП да види тези действия на ОК „Адвокат” и  да създаде „обвързващ файл” с конкретната сума в дневния превод за всяко лице, за да може да се разпределят и покрият неговите задължения.

   Именно по този повод от страна на САК и ОК „Адвокат” ще бъдат предприети мерки за ускоряване на обработката на документите, като първата такава ще бъде подаването на Декларации, обр.1 да се извършва в рамките на същия ден, а не през следващия, както е било до този момент. Ще бъде направено и всичко възможно за осъвременявне на счетоводния продукт, с който работи ОК „Адвокат” и автоматизиране на много от функциите в него, които към настоящия момент се извършват чрез ръчно въвеждане от едва 3-ма служители.

   С оглед на гореизложеното, се обръщаме с молба към всички  членове на Осигурителна каса „Адвокат” да внасят осигурителните си вноски до 20-то число на месеца и да се стараят да не просрочват плащания.

   На следващо място, се обръщаме към всички колеги, които в периода 2005 – 2012 година са били членове на Осигурителна каса „Адвокат” с молба да проверят, има ли изготвена и изпратена справка за техните осигурителни вноски за горепосочения период в НАП. Ако такава липсва, то това създава несъществуващи задължения и за текущите периоди в информационните системи на приходната агенция. От своя страна Осигурителна каса „Адвокат” също ще провери, за кои лица не е изготвена такава справка, за да може същата да бъде служебно изготвена и депозирана в НАП.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018