Home Новини САК не е част от наградите за правосъдие "Темида - цената на истината"

САК не е част от наградите за правосъдие "Темида - цената на истината"

Уважаеми колеги,

Софийската адвокатска колегия се разграничава напълно от разпратената покана на 01.11.2017г. от Балканска медийна асоциация за връчване на награди за правосъдие "Темида - цената на истината" и провеждане на Годишен бал на юристите.

В поканата е цитирано, че събитието се провежда по идея на Софийска адвокатска колегия и Балканска медийна асоциация, което е в разрез с реалността. Настоящият Софийски адвокатски съвет, както и неговият Председател – адв.Ивайло Данов, не са получавали нито покана да се включат в организацията, нито яснота за въвличането на САК в събитието, нито самата покана за предварително одобрение.

Софийският адвокатски съвет не е давал съгласието си за участие, съорганизаторство или ползването на името „Софийска адвокатска колегия” в подготовката, рекламните материали, поканите или всякакъв друг тип информационни носители, свързани с наградите "Темида - цената на истината".

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018