Home Новини ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СГС, Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СГС, Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 25.10.2017г. Софийският адвокатски съвет отправи предложение до и.ф. административен ръководител -  председател на Софийски градски съд, г-жа Десислава Попколева, за съобразяване на Правилата за административно обслужване на граждани и юридически лица в Софийски градски съд, утвърдени със Заповед № РД-01-2239/13.06.2017г. на Председателя на СГС, с действащия Правилник за администрация в съдилищата.

Софийски адвокатски съвет

SGS 2017 10 25 1

SGS 2017 10 25 2

SGS 2017 10 25 3

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018