Home Новини КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ФИНАНСОВ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ФИНАНСОВ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище Рим /ИДЛО/ организира за петнадесета поредна година специализирани езикови курсове.

 

І. ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОСНОВЕН КУРС

 

Обучението се води по специално разработена програма от адвокат Албена Симеонова.

 

Курсът е предназначен за практикуващи юристи, преводачи, студенти по право или международни отношения. Целта на обучението е да бъде усъвършенствана специфичната лексика в области на правото като търговско право, дружествено право, облигационно право, вещно право, трудово право, граждански процес и др. Активно се развиват четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.

Делнична група: с начало 10 октомври 2017 г. Провежда се във вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Курсът продължава до средата на месец февруари 2018 година.

 

Съботна група: с начало 14 октомври 2017 г. Провежда се от 12.00 до 14.00 часа. Курсът продължава до месец юни 2018 година.

 

След успешно завършеното обучение Българската ИДЛО Алумни Асоциация издава сертификат на курсистите.

 

II. ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

 

Програмата е направена с изцяло практическа насоченост. Подходяща е за успешно преминалите основния курс на обучение, а също така и за юристи, които имат добро ниво на общ английски и практика в работата с документи. Работи се интензивно за постигане на отлични комуникационни умения – провеждат се дискусии, обсъждат се казуси, извършват се преводи на документи /съдебни решения, договори и др./.

 

Делнична група: с начало 11 октомври 2017 г. Провежда се в сряда и петък от 18.30 до 20.30 часа. Курсът продължава до средата на месец февруари 2018 година.

 

Съботна група: с начало 14 октомври 2017 г. Провежда се от 10.00 до 12.00 часа.Курсът продължава до края на месец юни 2018 година.

 

След успешно завършеното обучение Българската ИДЛО Алумни Асоциация издава сертификат на курсистите.

 

               ІІI. ФИНАНСОВ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Обучението се води от адвокат Албена Симеонова.

 

Курсът е предназначен за юристи, икономисти, счетоводители, финансисти, студенти в изброените специалности, преводачи, както и за всеки, който има необходимост да използва финансов английски в ежедневната си работа или в обучението си. Целта на обучението е да бъде усъвършенствана специфичната лексика в области като счетоводство, одит, банки, застраховане, несъстоятелност, корпоративни финанси, икономика и др. Активно се развиват четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.

 

Начало 09 октомври 2017 г. Провежда се от 18.30 до 20.30 часа в понеделник. Курсът продължава до края на месец април 2018 година.

 

След успешно завършеното обучение Българската ИДЛО Алумни Асоциация издава сертификат на курсистите.

 

За информация и записване:

e-mail: bgidloaa@mail.orbitel.bg

мобилeн тел: 0887 423 336

тел:   02/851 11 21

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018