Готови адвокатски карти

05 Септември 2017г.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

AdvokatskiKarti 2017 09 05

Печат