Home Новини СПРАВКИ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА САК

СПРАВКИ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА САК

      Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че има портал, на който всеки един член на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ може да провери дължимите от него суми за членски внос към СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ и ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, за наеми на помещения в Търговския дом, както и за периодите и размера на осигурителния си доход, дължимите осигурителни вноски и таксите към ОК „Адвокат”.

Адресът на портала е : http://www1.sf.pdefense.org/

За регистрация е необходимо единствено да посочите електронна поща, личен номер и ЕГН в полето „Регистрация” и да следвате инструкциите.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018