Home Новини Есенна изпитна сесия 2017г

Есенна изпитна сесия 2017г

 

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2017г.

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

 

          Уведомяваме Ви, че от 23.08.2017г. до 15.09.2017г. включително можете да подавате документи за есенната изпитна сесия в сградата на САК – бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.

Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет, към което прилага:

-         в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование

-         нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност

-         документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет

(УниКредит БУЛБАНК; BIC:UNCRBGSF; IBAN:BG85UNCR76301000029813)

Във връзка с приемането и обработването на документите за адвокати и младши адвокати следва да внесете такса от 10 лева на каса в Счетоводните салони (бул.“Витоша“ 1А Търговски дом, ет.3 и на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2) от 8.30 часа до 16.00 часа всеки делничен ден или по банковата сметка на САК в СИБАНК АД - BIC: BUIBBGSF, IBAN: BG93 BUIB 9888 1092 8257 03.

 

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018