Home Новини Есенни семинари - 2017г.

Есенни семинари - 2017г.

EСЕННИ СЕМИНАРИ – 2017 г.,

организирани от Софийски адвокатски съвет

 

 

СЕМИНАР ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

14.09.2017 – 17.09.2017 г.,

с. Лозенец, Почивна станция на САК

 

 

           14.09.2017 г.  -           Настаняване и регистрация на участниците

 

           15.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.

           Съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в правото на ЕС - взаимно признаване на актове в наказателното производство,

            Лектор: Христо Христев, адвокат от САК, преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“

          

           16.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.

           Справедливият процес в практиката на Европейския съд по правата на човека и българските съдилища по наказателни дела. Някои аспекти на последните изменения на НПК.

           Лектор: Мирослава Тодорова, съдия в Софийски градски съд

 

           17.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.

           Наказателноправни аспекти на "лекарската грешка". Българска и европейска съдебна практика

           Лектор: Мария Петрова, адвокат от САК

 

 


 

 

СЕМИНАР ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ

 

21.09.2017 – 24.09.2017 г.,

с. Лозенец, Почивна станция на САК

 

            21.09.2017 г.  - Настаняване и регистрация на участниците

 

           22.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.

           Проблеми на доказването в гражданския процес. Анализ на актуалната съдебна практика на ВКС.

           Лектор: Красимир Влахов, съдия, Заместник-председател на ВКС, Председател на Гражданско отделение на ВКС

                       

           23.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.

           Отмяната на влезли в сила съдебни решения. Анализ на Тълкувателно решение № 7/31.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС.

           Лектор: доц. Таня Градинарова, адвокат от САК, преподавател в УНСС

 

           24.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.

           Пролбеми на въззивното производство. Анализ на актуална съдебна практика на ВКС по въпроси на въззивното производство.

           Лектори:       доц. Таня Градинарова, адвокат от САК, преподавател в УНСС

                                   Красимир Влахов, съдия, заместник председател на ВКС и председател на Гражданско отделение на ВКС

 

 


 

ТАКСА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР - 30,00 лева

СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАПИСВАНЕ В БИБЛИОТЕКАТА НА САК НА БУЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 137, при г-н Лъчезар Спасов, тел.02/904 80 20, моб.0879 292 217

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018