Home Новини Среща между ръководствата на Софийска адвокатска колегия и Софийски градски съд

Среща между ръководствата на Софийска адвокатска колегия и Софийски градски съд

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

        Уважаеми колеги, 

 

        На 06.07.2017 г. се проведе среща между ръководствата на Софийска адвокатска колегия и Софийски градски съд с цел обсъждане на затрудненията, които Заповед № РД-01-2239/13.06.2017 г. на Председателя на СГС създава пред адвокатите от САК за нормално упражняване на дейността им и за постигане на баланс между интересите на двете страни.

        Наличието на жалби и висящо съдебно производство по ахд.№ 6903/2017 г. на АССГ, 32 с-в по отношение на горепосочената заповед дава възможност за разрешаване на спора със стабилен акт, на което ръководството на СГС държи.

        Срещата постави една добра основа на бъдещите отношения между САК  и СГС и се постигна съгласие за продължаване на диалога и за разрешаване на проблеми, касаещи и двете страни, при спазване на принципите за сътрудничество, уважение и взаимно зачитане.

 

 

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018