Home Новини Софийски адвокатски съвет - решения

Софийски адвокатски съвет - решения

Уважаеми колеги,

    На заседанието си на 04.07.2017 година, първо след конституирането на новоизбрания Софийски адвокатски съвет на 28.06.2017 година, Съветът взе следните по-важни решения:
    1. Софийският адвокатски съвет предприема като първо свое действие среща между ръководството на САС и Председателя на Софийски градски съд, във връзка със Заповед № РД-01-2239/13.06.2017 година на Председателя на СГС и затрудненията, които тя създава пред адвокатите от САК за нормално упражняване на адвокатската професия.
    2. Да бъде извършена финансова ревизия на Софийския адвокатски съвет за периода от 01.01.2015 година до 28.06.2017 година.
    3. Да се извършват ежемесечни срещи между служителите и ръководството на САС с цел повишаване на контрола за етично поведение на служителите към адвокатите, членове на Софийската адвокатска колегия.
    4. Да се проведе анкета със служителите на Софийския адвокатски съвет в срок до 20 юли 2017 г., с цел оптимизиране на административната дейност по обслужване на адвокатите, членове на Софийската адвокатска колегия.
    5. Да се отбележи официално 120-годишнината от създаването на Софийския адвокатски съвет.

                        от Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018