Home Новини

Новини

Предложение до Председателя на СРС във връзка с подобряване на работата в СРС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 22.11.2017г. Софийският адвокатски съвет отправи предложение до Председателя на СРС за подобряване на организацията на работа в Софийски районен съд.

Пълният текст на уведомлението можете да видите тук:

Продължение...

Среща с НАП

Печат PDF

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

   На 15.11.2017г. се проведе среща със Заместник-изпълнителния Директор на НАП – г-жа Милена Кръстанова. На тази среща присъстваха   Председателят на САК - адв. Ивайло Данов, Секретарят на САС –адв. Пейчо Пейчев и управителят на Осигурителна каса „Адвокат” – адв. Тодор Филипов. Повод за срещата беше решаване на възникналите през последните години проблеми с членовете на Осигурителна каса „Адвокат”, както и изясняване на ситуацията около разпратените през последния месец имейли до всички самоосигуряващи се лица във връзка с неплатени задължения към НАП.

   На срещата беше изяснено, че това всъщност е кампания, провеждана от НАП с оглед избягване започването на изпълнителни производства спрямо лица, които реално нямат задължения към НАП, а само неуточнени суми. От приходната агенция споделиха, че поради грешки в подадената информация или поради несвоевременно обработване на подадената информация, в информационните системи на НАП платени от самоосигуряващи се лица вноски се виждат като задължения.

   Конкретно за Осигурителна каса „Адвокат” бяха обсъдени всички настоящи проблеми, както и възможността да се избегнат бъдещи такива. Беше ни обяснено, че с постоянните нововъведения и усъвършенстване на програмните продукти на приходната агенция технологично отнема по около 3 дни за лице, въпреки че от наша страна превод на сумите за осигурителни вноски в сметките на НАП се извършва ежедневно, а след това до следващия работен ден в системата на НАП биват отразени и Декларации обр.1 за тези платци. За съжаление това не е достатъчно на НАП, за да може сумите да бъдат разпределени по партидите на съответното самоосигуряващо се лице. Необходимо е служител на НАП да види тези действия на ОК „Адвокат” и  да създаде „обвързващ файл” с конкретната сума в дневния превод за всяко лице, за да може да се разпределят и покрият неговите задължения.

   Именно по този повод от страна на САК и ОК „Адвокат” ще бъдат предприети мерки за ускоряване на обработката на документите, като първата такава ще бъде подаването на Декларации, обр.1 да се извършва в рамките на същия ден, а не през следващия, както е било до този момент. Ще бъде направено и всичко възможно за осъвременявне на счетоводния продукт, с който работи ОК „Адвокат” и автоматизиране на много от функциите в него, които към настоящия момент се извършват чрез ръчно въвеждане от едва 3-ма служители.

   С оглед на гореизложеното, се обръщаме с молба към всички  членове на Осигурителна каса „Адвокат” да внасят осигурителните си вноски до 20-то число на месеца и да се стараят да не просрочват плащания.

   На следващо място, се обръщаме към всички колеги, които в периода 2005 – 2012 година са били членове на Осигурителна каса „Адвокат” с молба да проверят, има ли изготвена и изпратена справка за техните осигурителни вноски за горепосочения период в НАП. Ако такава липсва, то това създава несъществуващи задължения и за текущите периоди в информационните системи на приходната агенция. От своя страна Осигурителна каса „Адвокат” също ще провери, за кои лица не е изготвена такава справка, за да може същата да бъде служебно изготвена и депозирана в НАП.

Софийски адвокатски съвет

ПОСЛЕДЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА БАЛА И КОНФЕРЕНЦИЯТА НА 24.11.2017 г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

   Уведомяваме Ви, че на 21.11.2017 г. /вторник/ до  15 часа е последният срок за записване и получаване на кувертите за ежегодния бал на САК, който тази година ще се проведе със специалното участие на трио „Уникалните гласове“, както и за записване за научната конференция.

   Плащането на кувертите се извършва на касите на САК, а записването и получаването на кувертите - при служителя на САС Лъчезар Спасов в сградата на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

   Промяната се налага поради изрично настояване на администрацията на х-л „РАМАДА-СОФИЯ“.

   Двете събития се организират във връзка с отбелязване на Деня на българската адвокатура и 120-годишнината от създаването на Софийската адвокатска колегия.

   Моля имайте предвид, че броят на кувертите е ограничен.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2017 11 16

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

         Информираме Ви, че започна раздаването на тефтери за 2018 година и химикалки за членовете на колегията, които са заплатили членския си внос към САК и ВАдвС включително и за месец декември 2017 година, на касите находящи се в Търговския дом на бул.”Витоша” №1А, ет.3 и бул.”Тодор Александров” № 137, ет.2.

Софийски адвокатски съвет

Отбелязване Денят на българската адвокатура - 22-ри ноември

Печат PDF

SAK SAS Logo 

В А Ж Н О     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            По случай 22-ри ноември – Денят на българската адвокатура и като продължение на честванията на 120-тата годишнина от създаването на Софийската адвокатска колегия, Софийският адвокатски съвет организира на 23.11.2017 г. и 24.11.2017 г. следните събития:

-          На 23.11.2017 г., от 10.00 ч., в хотел „Рамада“, зала „Рубин“, в присъствието на членовете на Висшия адвокатски съвет, представители на международни адвокатски организации и чуждестранни адвокатски колегии, ръководителите на съдилищата от Софийския съдебен район и други официални лица, ще се състои тържествена премиера на документален филм, посветен на 120-годишния юбилей на Софийска адвокатска колегия. Входът е с покани;

-          На 24.11.2017 г., от 9.30 ч. до 15.00 ч., в хотел „Рамада“, зала „Рубин“, съвместно с UNICEF ще се проведе Научна конференция на тема Права на детето. Деца, участващи в правни процедури.. Записването на адвокати от Софийска адвокатска колегия за участие ще се извършва до 22.11.2017 г. или до изчерпване на местата. Записването се извършва в сградата на САК на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2, при Лъчезар Спасов, тел.: 0879/29-22-17, 02/9048-020. Адвокатите от САК, участвали в научната конференция, ще получат удостоверения за участие в проведено обучение за повишаване на професионалната квалификация. Програмата на конференцията ще бъде обявена допълнително.

-          На 24.11.2017 г., от 19.00 ч., в хотел „Рамада“, зала „Диамант“, ще се проведе ежегодният бал на Софийската адвокатска колегия, с разнообразна забавна програма и със специалното участие на трио „Уникалните гласове“. Закупуването на куверти за участие в бала при цена 40 лв. ще се извършва на касите на САК в Търговския дом и в сградата на бул. „Тодор Александров“ № 137 от 09.11.2017 г. до 22.11.2017 г. или до изчерпване на местата в залата. Адвокатите, закупили куверти, могат да получат поканите си за бала от
09.11.2017 г. до 22.11.2017 г.
при служителя на САК Лъчезар Спасов в сградата на САК на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

 

Софийски адвокатски съвет

ПРИЕМЕН ДЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САК ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за месец ноември 2017г. приемният ден на Председателя на САК - адв. Ивайло Данов ще бъде 16.11.2017г. /четвъртък/ в часовите интервали от 11 до 13 часа и от 15 до 17 часа.

Моля всеки член на САК, който желае да се срещне с Председателя извън посочения за месеца приемен ден, да прави това след предварително уговорени дата и час, за да можем да си бъдем взаимно полезни.

адв. Ивайло Данов

САК не е част от наградите за правосъдие "Темида - цената на истината"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийската адвокатска колегия се разграничава напълно от разпратената покана на 01.11.2017г. от Балканска медийна асоциация за връчване на награди за правосъдие "Темида - цената на истината" и провеждане на Годишен бал на юристите.

В поканата е цитирано, че събитието се провежда по идея на Софийска адвокатска колегия и Балканска медийна асоциация, което е в разрез с реалността. Настоящият Софийски адвокатски съвет, както и неговият Председател – адв.Ивайло Данов, не са получавали нито покана да се включат в организацията, нито яснота за въвличането на САК в събитието, нито самата покана за предварително одобрение.

Софийският адвокатски съвет не е давал съгласието си за участие, съорганизаторство или ползването на името „Софийска адвокатска колегия” в подготовката, рекламните материали, поканите или всякакъв друг тип информационни носители, свързани с наградите "Темида - цената на истината".

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2017 10 31

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СГС, Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 25.10.2017г. Софийският адвокатски съвет отправи предложение до и.ф. административен ръководител -  председател на Софийски градски съд, г-жа Десислава Попколева, за съобразяване на Правилата за административно обслужване на граждани и юридически лица в Софийски градски съд, утвърдени със Заповед № РД-01-2239/13.06.2017г. на Председателя на СГС, с действащия Правилник за администрация в съдилищата.

Софийски адвокатски съвет

Продължение...

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2017 10 23

Туристически поход на Витоша

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 17.10.2017 г. Софийският адвокатски съвет взе решение да организира еднодневен туристически поход за членовете на САК, във връзка с честванията, посветени на 120-годишнината от създаването на колегията. Походът ще стартира от хотел “Боерица” в природен парк Витоша на 21-ви октомври 2017 г. /тази събота/ от 14.00 часа.

Вечерта на 21.10.2017 г. Софийският адвокатски съвет ще осигури за сметка на бюджета на САК за участниците в похода тържествена вечеря в ресторанта на хотел “Боерица” от 20.00 часа.

Нощувката в хотел „Боерица“ струва 20,00 лева на човек с включена закуска и се заплаща от желаещите да нощуват в хотела за тяхна сметка.

Желаещите да се включат в похода следва да заявят това на адв.Иван Иванов на телефон: 0888 635 276.

Моля имайте предвид, че местата за нощувката и вечерята са ограничени.

Софийски адвокатски съвет

ПРИЕМЕН ДЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САК

Печат PDF


Уважаеми колеги,

Ежедневната административна дейност и свързаните с нея ангажименти на Председателя на САК адв.Ивайло Данов в определени случаи препятстват възможността му винаги да бъде в кабинета си и да отделя време за среща с адвокатите от САК, които идват без предварителна уговорка.

По тази причина всеки месец ще бъде определян един приемен ден, в който Председателят на САК ще приема членове на Колегията и ще им отделя цялото си внимание, с цел осигуряване на възможност за всеки един адвокат от САК да дойде и да осъществи лична среща, на която да изложи своите искания или предложения.

В тази връзка, за месец октомври 2017г. приемен ден ще бъде 26.10.2017г. в часовите интервали от 11 до 13 часа и от 15 до 17 часа.

Моля всеки член на САК, който желае да се срещне с Председателя извън посочения за месеца приемен ден, да прави това след предварително уговорени дата и час, за да можем да си бъдем взаимно полезни.

адв. Ивайло Данов

Репортаж по ТВ Европа по повод на 120 години САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че по ТВ Европа ще се излъчи кратък репортаж на тържественото отбелязване на 120-годишнината от създаването на Софийската адвокатска колегия.

Желаещите могат да го гледат тази събота, 14-ти октомври от 20.35 ч., с повторение в неделя, 15-ти октомври от 10.35 ч.

Софийски адвокатски съвет

Допълнителни билети за концерта в зала „България“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Както вече Ви уведомихме утре – 11.10.2017 г. от 19.00 ч. ще бъде изнесен тържествен концерт в зала "България", посветен на 120 - годишнината от създаването на Софийската адвокатура. Софийският адвокатски съвет е осигурил допълнително билети, поради големия интерес от страна на колегите. Билетите ще бъдат предоставяни безплатно на адвокати от САК, желаещи да посетят концерта в касите на САК в Търговския дом или в сградата на бул. "Тодор Александров" 137 до 16.00ч. на 11.10.2017г.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2017 10 04

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Среща с ръководството на СРС

Уважаеми колеги,
     По инициатива на Софийския адвокатски съвет и като част от усилията ни за намиране на разрешение на проблемите, които срещаме ежедневно при работата си в Софийските съдилища, на 21.09.2017 г. беше проведена среща с новото ръководство на Софийски районен съд.
     На проведената среща предложихме на ръководството на СРС някои конкретни действия за подобряване на организацията на работата в сградите на съда: поставяне от САК на една допълнителна копирна машина във всяка сграда на СРС, подобряване на електронната система за достъп до дела, поставяне на автомати за кафе и вода в помещенията пред съдебните зали, подобряване на условията за комуникация между съда и САС при назначаване на особени представители и служебни защитници по Закона за правната помощ.
     Направените на срещата предложения бяха приети с разбиране от ръководството на СРС и ще бъдат отправени от САС под формата на писмено предложение, за да положим съвместни усилия за тяхното разрешаване.
    Използваме случая да Ви уведомим, че в резултат на положените от Софийския адвокатски съвет усилия и отправените предложения до ръководството на Софийския градски съд за подобряване на условията за справки и достъп до дела, Председателят на СГС  със Заповед № 01-4425/25.09.2017 г. измени утвърдените на 13.06.2017 г.  Правила за административно обслужване на граждани и юридически лица.
     Бихме искали да Ви приканим да ни уведомявате за забелязани и установени от Вас нередности, затруднения или други проблеми в различните съдилища, за да можем своевременно да предприемаме мерки за тяхното разрешаване.
     Желаем на всички колеги успешна и ползотворна работа.


Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

            Уважаеми колеги,

           

            На 18.09.2017 г. беше проведена среща между ръководството на СГС и част от ръководство на САК по повод новоприетия Правилник за администрация в съдилищата и прилагането му в работа на администрацията на СГС.

            В резултат на проведените разговори и направените предложения на представителите на САК, се постигна съгласие страните и техните пълномощници да могат безпрепятствено на копират/снимат документи по делата, включително в деловодствата и в адвокатска стая, без никакви допълнителни формалности. Постигнато е принципно съгласие САК да постави втора копирна машина в адвокатска стая, а след провеждане на обществена поръчка копирни машини ще има и в деловодствата на СГС с оглед незабавното получаване на копия от документи по делата. Обсъдени бяха и предложения във връзка с удължаване работното време на деловодствата и оптимизиране на възможността за получаване на информация по делата по електронен път.

            Пълният текст на направените предложения можете да намерите на сайта на САК.

           Желаем на всички колеги успешна и ползотворна работа.

 

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

        

Уведомяваме Ви, че на 18.09.2017г. Софийският адвокатски съвет отправи уведомление до Председателя на Софийски градски съд относно затруднения на адвокати при работата им в Софийски градски съд.

Пълният текст на уведомлението можете да видите тук:

 

SGS 2017 09 19 1

 

SGS 2017 09 19 2

SGS 2017 09 19 3

SGS 2017 09 19 4

 

КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ФИНАНСОВ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Печат PDF

Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище Рим /ИДЛО/ организира за петнадесета поредна година специализирани езикови курсове.

 

І. ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОСНОВЕН КУРС

 

Обучението се води по специално разработена програма от адвокат Албена Симеонова.

 

Курсът е предназначен за практикуващи юристи, преводачи, студенти по право или международни отношения. Целта на обучението е да бъде усъвършенствана специфичната лексика в области на правото като търговско право, дружествено право, облигационно право, вещно право, трудово право, граждански процес и др. Активно се развиват четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.

Продължение...

Copyright © sak-sas.bg 2017