Home Новини

Новини

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

С цел подобряване на обслужването на членовете на Осигурителна каса „Адвокат“, на 10.04.2019г. ръководството на Осигурителна каса „Адвокат“ проведе среща със Светлана Паунова – зам. директор на ТД на НАП - София, Юлиана Георгиева – директор на дирекция „Обслужване“  на ТД на НАП - София, Елизабет Дойчинова – директор на дирекция „АПЗ“ на ТД на НАП - София, на която беше договорено всеки един член на касата:    

1. Да провери регистрацията си като самоосигуряващо се лице в Териториалната си дирекция на НАП по местоживеене в срок до 31.05.2019г.

2. Да провери в ТД на НАП – Център на ул. „Шести септември“ как е вписан като член на Осигурителна каса „Адвокат“ с ЕГН или Булстат в срок до 31.05.2019г.

 НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ изисква членовете на Осигурителна каса „Адвокат“ да изпълняват стриктно следните изисквания:

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За възникване и прекратяване на членственото правоотношение с осигурителната каса се подава заявление-декларация по утвърден от изпълнителния директор на НАП образец.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Членовете на касата са длъжни да предоставят на управителя й необходимите документи, свързани с тяхното осигуряване и/или с осигуряването на осигурените при тях лица (осигурителни книжки, ведомости, договори за възлагане и др.).

Чл. 11. (1) Осигурителните каси не носят отговорност за осигурителните задължения на своите членове, които не са направили своевременно дължимите осигурителни вноски.       

Осигурителна каса „Адвокат“

Адвокати от седем държави посетиха семинара за чуждестранни инвестиции и инвестиции в недвижими имоти

Печат PDF

Успешно и при голям интерес премина международният семинар „Чуждестранни инвестиции. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации“, организиран от Софийска адвокатска колегия, Висшия адвокатски съвет и Международния съюз на адвокатите със седалище в гр.Париж (UIA). Събитието се проведе на 12 и 13 април 2019 г. и събра адвокати от България, Гърция, Франция, Испания, Италия, Бразилия и Япония. Министърът на правосъдието Данаил Кирилов лично приветства гостите.

„Във все по-глобализиращия се свят и цялостната интензивна промяна на начина, по който функционират бизнесите и пазарите, адвокатурата не прави изключение,“ коментира адв.Ивайло Данов, Председател на Софийска адвокатска колегия. „Тя трябва да е отворена, модерна, гъвкава и в крак с новите технологии. Адвокатите не просто следва да са запознати с динамиката на законодателството, а да дават градивен импулс за развитието му, подпомагайки една стабилна правна среда, която да дава благоприятен климат за развитие на бизнеса и на чуждестранните инвестиции.“

Именно чуждестранните инвестиции бяха във фокуса на първия семинарен ден. Адвокатите обсъдиха теми, касаещи добрия инвестиционен климат, нуждите и проблемите на инвеститорите, процедурните средства за защита на задграничните инвестиции, ролята на арбитража и медиацията в този аспект, възможностите за привличане на чужди капитали, посредством българската инвестиционна имиграционна програма и др. Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев говори за предимствата при инвестиране в страната ни. Председателят на управителния съвет на Асоциацията на българските банки Петър Андронов представи ролята на банковия сектор в подкрепа на инвестициите. Адв.Едуардо Лоренцети разказа за добрите практики при създаване на международни контакти с цел подпомагане адвокатската работа в сферата на чуждестранните инвестиции. Адв. Борислав Боянов направи запомняща се презентация на тема: “Какво търсят чуждестранните инвеститори?”.

Вторият семинарен ден премина изцяло под знака на инвестициите в недвижими имоти. Адв. Ивайло Дерменджиев изнесе оригинална презентация на тема: “Арбитражът – гаранция за защита на инвестициите. Добри практики и перспективи”. Михаела Лашова, представител на Кушман и Уейкфийлд Фортън България презентира основните тенденции на пазара на офиси, търговски и индустриални площи в световен и локален мащаб. Адв. Хюго Лютелие представи френската система за придобиване на недвижими имоти. Адв. Николаос Аргириу посвети словото си на начините за преодоляване на кризи от всякакъв тип. Бяха коментирани националните регулации при инвестиции в недвижими имоти в България, начините за придобиване и регистрация на недвижими имоти и рестрикциите при придобиването им от чуждестранни граждани. Семинарът завърши с прецизно обобщение, направено от адв.Валя Гигова.

Софийски адвокатски съвет

Пролетен семинар от 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. в гр. Пирот, Хотел „Ана Лукс“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

     Напомняме Ви, че до 13.00 часа на 15.04.2019г./понеделник/ изтича последният срок за записване за участие в пролетния семинар по въпросите на правната помощ, който се организира от САК съвместно с Адвокатска колегия-гр.Ниш в периода от 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. в гр. Пирот, Сърбия, хотел „Ана Лукс“, ул. „Сръбски владетели“ № 177.

     Желаещите да се запишат за участие в семинара следва да доплатят такса за участие в размер на 120 лева при настаняване по двама души в стая и 150 лева при самостоятелно настаняване.

Колегите, които желаят да бъдат придружени от съпруг или друг придружител, който не е адвокат от САК, заплащат 120 лева за себе си и 150 лева за придружителя.

     Записването за участие ще се извършва при Десислава Кандева на тел: 0893 711 778, след което се заплаща таксата за участие в касите на САК – ул.”Тодор Александров” 137, ет. 2 или в Търговския дом.

Софийски адвокатски съвет

 

Софийската адвокатска колегия беше съорганизатор на кръгла маса на тема „Конституцията – източник на правото“

Печат PDF

     На 10 април в зала „Изток“ на Народното събрание се откри първото от поредица събития, посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция. То се отличаваше с по-особения си характер на Кръгла маса на тема „Конституцията – източник на правото“, на която конституционни съдии, съдии от различни съдилища, адвокати и преподаватели обсъждаха въпросите, свързани с непосредственото действие на Конституцията като живо право.

     Събитието се организира от Софийската адвокатска колегия и Висшия адвокатски съвет и беше открито с химна на Република България. Негов модератор беше адв. Валя Гигова, която отбеляза, че „Конституцията на един народ е неговата национална Библия“. Встъпителни думи произнесоха адв. Ралица Негенцова, адв. Явор Нотев от името на Народното събрание, като домакин на събитието, министърът на правосъдието Данаил Кирилов, съдия Борислав Белазелков, както и адв. Ивайло Данов, който отбеляза, че „в дни като днешния е изключително важно да си припомним, че юристът е призван да бъде пазител на изкуството на доброто и справедливото, а това е възможно само ако познаваме и браним нашата Конституция и зачитаме ценностите, въплътени в нея“.

     Под формата на професионален дебат основни теми развиха като лектори проф. Пенчо Пенев, проф. Лазар Груев, съдия Красимир Влахов, проф. Даниел Вълчев, проф. Емилия Друмева и доц. Мартин Белов. Всички те засегнаха изключително актуални теми, които вълнуват юридическата наука и практика. След това се проведе жива професионална дискусия, в която участниците споделиха своите въпроси, впечатления, размисли и идеи.

                                 Софийски адвокатски съвет

 

Важно съобщение за членовете на ОК „АДВОКАТ“

Печат PDF

      Осигурителна каса „Адвокат“  се обръща към членовете си с молба да внасят своите текущи осигурителни вноски задължително до 20 –то число на месеца, следващ месеца , за който се отнасят.

      На 10.04.2019г.,  по инициатива на  председателя на Софийска адвокатска колегия, беше проведена среща между ръководството на ОК „АДВОКАТ“ и Светлана Паунова – зам. директор на ТД на НАП - София, Юлиана Георгиева – директор на дирекция „Обслужване“  на ТД на НАП - София, Елизабет Дойчинова – директор на дирекция „АПЗ“ на ТД на НАП- София. На срещата  се уточни, че това е необходимо условие да бъдат своевременно разнасяни по осигурителните партиди на членовете на ОК „АДВОКАТ“ внесените от тях суми за осигурителни вноски от служителите на НАП.

                                                                                     ОК „АДВОКАТ“

Приемен ден на Председателя за м. април 2019г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че приемният ден на Председателя на САК – адв. Ивайло Данов за м. април 2019г. ще бъде на 17.04.2019г./сряда/ в часовите интервали от 11.00 до 13.00 часа и от 15.00 до 17.00 часа.

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА НАГРАДИ “НАШИТЕ ИМЕНИТИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ”

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че всеки член на Софийска адвокатска колегия може да номинира друг колега от Софийска адвокатска колегия за някоя от наградите „НАШИТЕ ИМЕНИТИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ“.

Номинациите следва да бъдат изпращани на електрония адрес на Софийска адвокатска колегия: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или да бъдат подавани в регистратурата на САК на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2 в срока до 15.04.2019 г.

Софийски адвокатски съвет

Пролетен семинар от 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. в гр. Пирот, Хотел „Ана Лукс“

Печат PDF

    Софийският адвокатски съвет съвместно със съвета на Адвокатска колегия – гр.Ниш организират пролетен семинар по въпросите на правната помощ в периода от 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. в гр. Пирот, Сърбия, хотел „Ана Лукс“, ул. „Сръбски владетели“ № 177.

    Семинарът се организира и финансира частично от Софийски адвокатски съвет и съвета на Адвокатска колегия - гр.Ниш, като участниците в него доплащат такса за участие в размер на 120 лева при настаняване по двама души в стая и 150 лева при самостоятелно настаняване.

    Колегите, които желаят да бъдат придружени от съпруг или друг придружител, който не е адвокат от САК, заплащат 120 лева за себе си и 150 лева за придружителя.

    Заплащането на таксата за участие ще се извършва в касите на САК – ул.”Тодор Александров” 137, ет. 2 или в Търговския дом.

    Записването ще се извършва до 13.00 часа на 15.04.2019г. или до изчерпване на местата при Десислава Кандева, тел: 0893 711 778, след което се заплаща таксата за участие в същия срок.

    Участниците в семинара ще получат удостоверения за участие в проведено обучение за повишаване на професионалната квалификация.

    До 15.04.2019 г. участниците могат да изпращат предварителни въпроси към лекторите на семинара, които ще бъдат обявени допълнително, на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

    Софийски адвокатски съвет

ЗАСТРАХОВКИ/ ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че сертификатите за подновяване на групова полица за „Професионална отговорност на адвоката“ са готови и може да ги получите в БИБЛИОТЕКАТА на САК на бул. "Витоша" №1 А.

Софийски адвокатски съвет

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“

Печат PDF

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ОБЯВЯВА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“

 

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Mинимална степен на завършено образование: Средно;

1.2.Компютърна грамотност – работа с операционна система Windows, MSOffice, Internet Explorer;

1.3.Добро владеене на книжовния български език, познаване на правилата, свързани с деловодната дейност и документооборота, реда и изискванията за съставяне на служебна документация;

1.4.Лични качества – възможност за работа в екип, оперативност. Да притежава добри комуникативни умения и култура на поведение;

1.5.Владеене на английски език. Втори чужд език е предимство;

1.6.Предишен опит в сферата на административно-техническото обслужване е предимство.

2. Работно време – 8 часов работен ден при 5 дневна работна седмица.

           Кандидатите за длъжността Технически сътрудник, подават Молба, Мотивационно писмо и Автобиография, към които по своя преценка могат да приложат документи, установяващи притежаваните професионални и квалификационни умения. С подаване на документите за кандидатстване кандидатите декларират, че са съгласни личните данни, които предоставят доброволно, да бъдат обработвани за целите на осъществяването на подбор.

 

           Софийска адвокатска колегия обработва всички лични данни на кандидатите за работа в съответствие с българското и европейското законодателство за защитата на личните данни.

           Документите се подават в Регистратурата на Софийски адвокатски съвет на адрес: гр.София, бул. „Т.Александров“ № 137, ет. 2, или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

           Срок за подаване на документите: 12.04.2019 г., понеделник, до 17.00 ч.

 

           ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ НА ИНТЕРВЮ

 

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” Месец Април, 2019 г.

Печат PDF

       Време на провеждане – петък, от 14 до 17 часа.

       Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.

         Предварителното записване – при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София или на телефон 0879 292 217.        

 

           ТЕМИТЕ

5        април, 2019 г.

1. Новите предизвикателства пред националната сигурност. Българските интереси в контекста на обстановката в Близкия Изток, Балканския полуостров и отношенията с Русия. – II част

 

2. Форми за разпределяне на печалбата в адвокатските дружества и сдружения II част.

 

Лектори : Проф. д-р Юрий Търкаланов, адв.Светозар Зафиров

12    април, 2019 г.

1.Как да получаваме доход от инвестиции във финансови инструменти и борсови сделки в България. Организация на Българската фондова борса и Централен депозитар.

 

2. Финанси и данъци - как моделират организацията на адвокатската дейност. Казуси от практиката.

Лектори: Светослав Патронев, специалист по инвестиране на средства във финансови инструменти, управление на портфейли, посредничество и приватизационни сделки, оторизиран брокер на Българска Фондова Борса-София АД и на «Софийска Стокова Борса» АД. Работил като „Дилър” в ОББ АД и СИБАНК ЕАД, в Дирекция „Трежъри/Ликвидност” към ОБЩИНСКА БАНКА АД.

       адв.Светозар Зафиров

 

 

19    април, 2019 г.

1. Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за приложението му, в сила от 01.03.2019 г.

            2. Как да управляваме сътрудниците и да взаимодействаме с адвокатите-партньори за печеливш юридически бизнес.

Лектори: адв.Александър Александров, адв.Светозар Зафиров

 

Предаване по ТВ Европа относно международната конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 6  април /събота/  от 20.35 ч., с повторение на 7 април  /неделя/ от 10.35 ч. ще бъде излъчено предаване по ТВ Европа  относно международната конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“, организирана от Софийска адвокатска колегия, Висшия адвокатски съвет и Българска търговско-промишлена палата на  22 и 23 март 2019 г.

Софийски адвокатски съвет

Последна информация за семинара на UIA в гр.София 12 – 13 април 2019г. в град София, Гранд хотел „София”на тема: „Чуждестранни инвестции. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Желаещите да вземат участие в семинара на UIA в гр.София на 12 – 13 април 2019г., Гранд хотел „София” на тема:„Чуждестранни инвестиции. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации“, могат да се запишат за участие до 05.04.2019г./петък/ след като попълнят формуляр за участие и платят такса-участие в размер на 150 евро без ДДС за българските участници.

Таксата за участие се заплаща по сметка на Международния съюз на адвокатите (Union Internationale de Avocats - UIA). Формулярите за записване можете да намерите на сайта на UIA http://www.uianet.org/, както и на този сайт: S19SOF_PRG_FORM_BULG_BAT.pdf, заедно с подробната програма на семинара.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

Международна конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“

Печат PDF

Над 150 участника посетиха събитието, което се проведе в два дни

    В голям интерес и с над 150 участника премина международната конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“, организирана от Софийската адвокатска колегия, Висшият адвокатски съвет и Българската търговско-промишлена палата. Събитието се проведе в два дни ( 22 и 23 март 2019 г.) и беше уважено от зам.-министрите на правосъдието Десислава Ахладова и на външните работи Юрий Щерк, от пpeдceдaтeля нa ĸoмиcиятa зa мeждyнapoдни oтнoшeния нa Haциoнaлния cъвeт нa фpeнcĸитe aдвoĸaтcĸи ĸoлeгии Лyи Бyшмaн, aдвoĸaт Baлaнc Бopджия - члeн нa Πapижĸaтa и Hюйopĸcĸaтa aдвoĸaтcĸи ĸoлeгии, председателя на Нишката адвокатска колегия Гордан Пантич и пpeдceдaтeля нa Maдpидcĸия apбитpaжeн cъд Xyaн Cepaдa.

    На конференцията бяха обсъдени предимствата и възможностите за развитие на арбитража като бърза и ефективна алтернатива на държавното правораздаване като се фокусира върху следните теми: арбитражът и новите технологии - бизнесът на 21-ви век; арбитражът по международни дела; правното положение на арбитъра и неговата отговорност; взаимодействието между съда и арбитража; арбитражът в областта на спорта и разрешаването на колективни трудови спорове. Чуждестранните гости, от своя страна, запознаха участниците с арбитражните практики на държавите, които представляват, като очертаха възможни пътища за развитие на арбитража у нас.

    „Добре развитият и качествен арбитраж е един от най-ярките примери за гражданско общество с висока правна култура и със самосъзнание, че споровете между бизнеса или гражданите могат да се решават много по-бързо, икономично и ефективно, отколкото от редовния съд,“ коментира адвокат Ивайло Данов, Председател на Софийска адвокатска колегия. „Самият аз съм арбитър и се стремя във всеки възможен момент да представям и изтъквам предимствата на арбитража, защото вярвам, че той е един от начините за решаване на споровете чрез мъдрост и доброволност.”

    В края на събитието организаторите отбелязаха нуждата от редовното провеждане на форуми посветени на арбитража. Високо бяха оценени постиженията на арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата. Беше отбелязана необходимостта от повишаване на публичната информираност и познаване на ползите от бързото и ефективно решаване на спорове от квалифицирани арбитри.

                                                                                              Софийски адвокатски съвет

 

Календар на предстоящите събития на Софийска адвокатска колегия през 2019 година

Печат PDF

Месец Март

22-23.03.2019г. - Международна конференция на тема: "Арбитраж - нови предизвикателства“ в гр.София, х-л "Балкан" съвместно с ВАС и БТПП.

Излъчване на кратък филм за конференцията по ТВ Европа на 30.03.19г. /събота/ от 20.35 ч. и на 31.03.19г./неделя/ от 10.35 ч.

29.03.2019г. - Семинар в ЦОА "Кръстю Цончев" /петък/, от 14.00 ч. до 17.00 ч. на тема: „Искова защита на притезателни права с установителен иск. Правен интерес. Искове за защита на нарушено или отнето владение.“

Лектор: Емануела Балевска - съдия във Върховен касационен съд.

29-31.03.2019г. - Семинар в гр.Сандански, х-л "Медите" на тема: „Ипотеката и особеният залог като обезпечения. Възбраната и запорът като обезпечителни мерки в исковия и изпълнителния процес (Анализ на актуалната съдебна практика).“

Лектор: Валя Гигова - адвокат от Софийска адвокатска колегия, член на ВАС.

 

Месец Април

10.04.2019г. - Честване на 140-години от приемането на Търновската конституция съвместно с ВАС.

12–13.04.2019г. - Международен семинар в „Гранд хотел София” на тема: „Чуждестранни инвестиции. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации“ съвместно с ВАС и Международния съюз на адвокатите /UIA/ със седалище в гр.Париж.

 

Месец Май

10–11.05.2019г. – Международна конференция по деонтология за етичните правила за упражняване на професиите адвокат, съдия и прокурор и за взаимодействието между адвокати и магистрати.

 

Месец Юни  

30.05-02.06.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

06-09.06.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

Месец Септември

13-16.09.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

20-23.09.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

Месец Октомври

11-12.10.2019г. - Есенна национална конференция на българската адвокатура в гр.София съвместно с ВАС.

 

Месец Ноември

21-22.11.2019г. – Международна конференция по въпросите на върховенството на правото, достъпа до правосъдие и защита на защитата в гр. София съвместно с ВАС.

 

22.11.2019г. - Бал на САК.

 

Месец Декември

Коледно парти за адвокатите, станали родители през 2019г.

 

Коледно парти за децата на адвокатите от САК

Приемен ден на Председателя за м. март 2019г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че приемният ден на Председателя на САК – адв. Ивайло Данов за м. март 2019г. ще бъде на 28.03.2019г./четвъртък/ в часовите интервали от 11.00 до 13.00 часа и от 15.00 до 17.00 часа.

Софийският адвокатски съвет съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира семинар

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира семинар на следните теми: Тема 1. Искова защита на притезателни права с установителен иск. Правен интерес и Тема 2. Искове за защита на нарушено или отнето владение, с лектор Емануела Балевска - съдия във Върховен касационен съд.

Семинарът ще се проведе на 29.03.2019 г., петък, от 14.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на ЦОА „Кръстьо Цончев“, ул. "Калоян" № 8, ет. 4.

Желаещите следва да се запишат предварително за участие на тел. 02/9801092 , като при записването задължително посочат и личният номер на адвоката.

Моля имайте предвид, че местата са ограничени.

Меморандум САК - НБКМ

Печат PDF

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПОДПИСА МЕМОРАНДУМ С НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

   Днес, 20.03.2019г., беше подписан Меморандум за сътрудничество между Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, Софийската адвокатска колегия и Асоциацията за жените-адвокати. Подписите си под документа поставиха ръководителите на трите договарящи се страни доц. д-р Красимира Александрова, адв. Ивайло Данов и адв. Елка Пороминска.

   Дейностите, заложени в меморандума за сътрудничество, са популяризиране на НБКМ сред адвокатите и юридическата общност, както и на дейността и обществената значимост на адвокатската професия; организиране на литературни четения, изложби, представяне на книги, публикации и други професионални и културни събития; дарения и обмен на книги; безвъзмездно предоставяне на издания на Адвокатурата или на членове на адвокатската общност от страната и чужбина за фонда на НБКМ; безвъзмездно предоставяне на авторски произведения на адвокати за обогатяване на библиотечния фонд; съвместно честване на национални и регионални празници и др.

   Церемонията се състоя в зала “История на книгата” на Националната библиотека в присъствието на юристи и библиотечни служители. Доц. д-р Красимира Александрова припомни, че днешното събитие има предистория. През януари Библиотеката стана домакин на премиерата на дебютната книга на адв.Десислава Каменова – “Лукиана”, което провокира разговор за бъдещи съвместни дейности. “Отварянето на Националната библиотека към широката общественост е мисия и отговорност на всички, които работим тук – допълни директорът на НБКМ. – Само тогава, когато тук влязат повече експерти в своите области, универсалността на институцията и разпознаваемостта й в общественото съзнание ще бъде факт. Радвам се, че от днес 6000 адвокати стоят зад нас. Не се страхуваме от закона. Напротив, вярваме в него и разчитаме на вашата подкрепа за общото ни благо.”

   “6000 адвокати отдавна стоят зад каузата на Националната библиотека – досега само като читатели, а от днес и официално чрез подписания меморандум. Има нещо символично, че поставихме това начало в първия пролетен ден. Убеден съм, че сътрудничеството ни ще помогне за издигане авторитета на Адвокатурата и за това да станем по-видими за обществото. С колеги вече обсъждаме възможността да дигитализараме юридическата литература в НБКМ”, заяви адв.Ивайло Данов. А адв.Пороминска допълни, че за Асоциацията за жените-адвокати е чест да продължат да представят своите членове с писателски и други таланти в пространствата на Библиотеката.
Софийски адвокатски съвет

 

Copyright © sak-sas.bg 2019