Home Новини

Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

 

На 15.02.2019 година, от 14.00 часа се проведе среща между ръководството на Висшия адвокатски съвет и ръководството на ДАНС, на която бяха разгледани въпроси, свързани с изискванията на ЗМИП и Правилника за прилагането му, спрямо адвокатите.

В резултат на разговорите бе уточнено, че Висшият адвокатски съвет единствен е длъжен да представи План за въвеждащо и продължаващо обучение на адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии, по чл. 67 от ППЗМИП.

Адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии не са длъжни да подават отделно от Висшия адвокатски съвет индивидуални планове за въвеждащо обучение.
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

В отговор на зачестилите запитвания от адвокати за задълженията им по ЗМИП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

В отговор на зачестилите запитвания от адвокати за задълженията им по ЗМИП и Правилника за прилагане на ЗМИП и в частност за кръга на задължените лица, които следва в срок до 15-ти февруари 2019 г. (този петък) да представят в Дирекция "Финансово разузнаване"  на Държавна агенция "Национална сигурност" план на годишна база за 2019 г. за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си, обръщаме внимание, че изискването на чл. 67, ал. 1 ЗМИП за представяне на план за обучение на служителите по подразбиране би могло да касае само тези адвокати, адвокатски дружества и съдружия,  които са задължени субекти по чл. 4 от ЗМИП и имат служители.

Същевременно в указания, обявени на страницата на ДАНС (на адрес: https://www.dans.bg/images/stories/FID/Plan_obucheniya_zmip.pdf) изрично е посочено, че задължение за представяне на план имат и физическите лица или дружества без наети служители, като от ДАНС любезно е предоставен и такъв примерен план за обучение на служителите на лицата, които нямат служители.

Надяваме се с направените разяснения да помогнем на адвокатите, адвокатските дружества и съдружия без наети служители сами да преценят дали да представят такъв план за обучение, съобразявайки се с указанията на ДАНС, и ако сами решат да го правят - да се възползват от качения на сайта на ДАНС примерен план за обучение, приложим за лица без служители. За улеснение на колегите поради техническите проблеми със сайта на ДАНС през последните дни, примерните планове на ДАНС (за лица със и без служители) може да свалите и от сайта на САК (линк към съобщението на ДАНС и двата примерни плана).
Софийски адвокатски съвет


Уважаеми колеги,
Приложено изпращаме  примерни планове от сайта на ДАНС: Plan_obucheniya_zmip-Plan_obucheniya_zmip.pdf

Въвеждащо обучение на адвокатите и членовете на адвокатските дружества и сдружения в Софийската адвокатска колегия

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Адвокатите, адвокатските дружества и сдружения са задължени субекти по смисъла на чл.4, ал.1, т.15 от ЗМИП. Във връзка с чл. 67. (1) от правилника следва да подадат до 15.02.2019 план за обучение по ЗМИП. На сайта на САК има приложен примерен такъв план.

Софийски адвокатски съвет

План за въвеждащо обучение на адвокатите и членовете на адвокатските дружества и сдружения в Софийската адвокатска колегия

Печат PDF

Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари. (2) При извършване на проверките на място по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП лицата по чл. 4 ЗМИП представят на контролните органи по чл. 108, ал. 2 от същия закон плановете по ал. 1 и отчетите по изпълнението им.

Уважаеми колеги,
Във връзка с изискванията на Правилника за приложение на ЗМИП, впосочения по-горе текст, Ви предоставяме план за въвеждащо обучение на адвокатите и членовете на адвокатските дружества и сдружения в Софийската адвокатска колегия.

 

icon-wordПЛАН За въвеждащо обучение на адвокатите и членовете на адвокатските дружества и сдружения в Софийската адвокатска колегия Изготвен на основание чл. 67 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари

ПЛАН
За въвеждащо обучение на адвокатите и членовете на адвокатските дружества и сдружения в Софийската адвокатска колегия
Изготвен на основание чл. 67 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари

Продължение...

ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ ПРЕЗ 2019 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет Ви напомня, че са сключени договори с Медицински центрове „Лора” ЕООД и „Санус 2000” ЕООД, относно провеждане на годишни профилактични медицински прегледи на всички адвокати и младши адвокати от Софийска адвокатска колегия.

Кампанията продължава и през 2019 година.

Профилактичните медицински прегледи в МЦ „Лора” включват:

Продължение...

ЗАСТРАХОВКИ/ ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА

Печат PDF

Софийска адвокатска колегия съвместно със ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и при посредничеството на  „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД, стартираха подновяване на групова полица за „Професионална отговорност на адвоката“ в сила от 23.01.2019 г. Лимити на отговорност за едно събитие 20 000 лв. и в агрегат за всички събития 20 000 лв. Възможни са по-високи лимити, за които са договорени преференциални тарифи.

Всички желаещи да се включат към тази полица е необходимо да подадат заявление в библиотеката на САК на бул. "Витоша" №1А или на имейла на „Би Ай Джи Къмпани“ - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до 22.02.2019 г.

За включилите се в груповата полица за „Професионална отговорност на адвоката“ са договорени преференциални тарифи и за други застраховки с ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“.

За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова – Управител на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ на тел. 0884 01 69 44 или на имейл Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Приложение:

 -  Образец на заявление за включване към групова полица.

 -  Оферта с доплащане за по-високи лимити на отговорност, ако желаете.

ЧЛЕНСКИ ВНОС НАПОМНЯНЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийски адвокатски съвет, Ви напомня, във връзка със зачестили дисциплинарни преписки и дела за неплатен членски внос, че на основание чл.49 (1) от ЗА „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен ежемесечно да заплаща дължимите вноски към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет.”

Софийски адвокатски съвет

ЕДНОГОДИШНО ПРОДЪЛЖАВАЩО ЗАДЪЛБОЧЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВО НА ЕС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”

организира (за трета поредна година)

 

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение

по право на ЕС

Практически възможности на адвоката и задължения на съдията

(изводи от най-новата практика на СЕС относно прилагането

на съюзните правни норми и относно преюдициалните запитвания)

февруари – ноември 2019 г.

Продължение...

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

Печат PDF

Месец Февруари, 2019 г.

 

       Време на провеждане – петък, от 14 до 17 часа.

       Място на провежданев сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А

       Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.

         Предварителното записване – при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София или на телефон 0879 292 217.        

 

           ТЕМИТЕ

15  Февруари, 2019 г. – ОТКРИВАНЕ НА 8-ми сезон, четвърта година на Академията

           1.Задължения и изисквания за адвокатите и техните клиенти във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари.

            2. Модел за оценка на риска по Закона на мерките срещу изпиране на пари и Правилника за приложението му.

            Лектор : Иван Кавръков - експерт към специализирано търговско дружество АЛСАС ООД.

           Иван Кавръков е юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП), работил е като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за оценка на държавите членки на Комитета по прилагането на международните стандарти на FATF за превенция и противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и пролиферацията. Иван Кавръков е един от основните съставители на текста на новия ЗМИП,бил е член на няколко междуинституционални работни групи, имащи за цел изготвянето на новия ЗМИП за въвеждане и прилагане на Четвъртата директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

 

22 Февруари, 2019 г.

1. Актуални тенденции при оформлението и изполването на блоговете, специфика на интернет-писането в адвокатската практика.

2. Маркетинг на адвоката – III част. Нови маркетингови средства в помощ на адвоката.

Лектори: Проф. д.ф.н.Иванка Мавродиева, адв. Светозар Зафиров

Обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд

Печат PDF

Българската търговско-промишлена палата организира курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд, състоящ се от 12 модула по 3 часа. Обучението ще бъде с теоретико-практическа насоченост.

 Курсът ще се проведе в периода 06 март 2019 – 29 май 2019 г., един път седмично (всяка сряда) в извънработно време в сградата на БТПП: гр.София, ул.”Искър” № 9, ет.1, зала „Б“.

Такса за участие:

- за студенти и семестриално завършили кандидати в процес на преминаване на стаж за придобиване на юридическа правоспособност – 168,00 лв. с ДДС;

- за адвокати, юрисконсулти и други желаещи с придобито юридическо образование – 264,00 лв. с ДДС

Участие в курса може да се потвърди, като се изпрати попълнена регистрационна карта на: e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , факс: 02/987 32 09 или чрез системата за оn – line регистрация в срок до 06 март 2019 г.

Препоръчително е, студентите включващи се в курса да са завършили обучение, или в настоящия момент да изучават граждански процес.

Предварително благодарим за активността Ви!

Приложение: Програма

Ден на отворените врати в ЦОА „Кръстьо Цончев“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

По молба на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ Ви уведомяваме, че на  22 февруари 2019 г. (петък) от 15:00 ч. в гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4, зала 3 ще се проведе Ден на отворените врати в ЦОА „Кръстю Цончев“.

Софийски адокатски съвет

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА НАГРАДИ “НАШИТЕ ИМЕНИТИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ”

Печат PDF

Уважаеми колеги,


Напомняме Ви, че всеки член на Софийска адвокатска колегия може да номинира друг колега от Софийска адвокатска колегия за някоя от наградите „НАШИТЕ ИМЕНИТИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ“.

Номинациите следва да бъдат изпращани на електрония адрес на Софийска адвокатска колегия: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или да бъдат подавани в регистратурата на САК на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2 в срока до 15.03.2019 г.

Софийски адвокатски съвет

Визуализация Лозенец

Печат PDF

Визуализация на проекта за нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с точка пета от дневния ред на насроченото на 26.01.2019г./тази събота/ редовно Общо събрание на Софийска адвокатска колегия в аудитория 272 в сградата на СУ “Св.Климент Охридски” /Юридически факултет/, бул. “Цар Освободител” № 15, Ви информираме, че насайта на колегията сме качили визуализация на проекта за нова сграда на мястото на сега съществуващия обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас, с която може да се запознаете на сайта на колегията или на следния адрес: http://www.sak-sas.bg/bg/news/2419-news-lozenez-visualization

Софийски адвокатски съвет

Среща в ЦУ на НАП

Печат PDF

По инициатива на Софийски адвокатски съвет и по повод разрешаване на съществуващите проблеми с навременното отразяване на извършените осигурителни плащания за адвокати от САК, осигурявани чрез Осигурителна каса „Адвокат“, на 17.01.2019 година в Централно управление на НАП се проведе среща между част от ръководството на САК и ОК „Адвокат“ и г-н Александър Георгиев – Зам. изпълнителен директор на ЦУ на НАП.

На срещата бяха поставени отново въпроси, свързани с неточното отчитане в системата на НАП, респ. на НОИ на извършени осигурителни плащания на адвокати и по-конкретно:

 - Проблемът с липсата на точни данни в системата на НАП за внесени осигурителни вноски от адвокати за периода от 2005 г. до сега;

 - Грешното начисляване в системата на НАП на лихва за забава с незначителен размер, при плащане в срок на вноските, което поражда проблеми при получаване на Удостоверения по чл. 87 от ДОПК, респ. при ползване на отстъпката от дължимия годишен данък.

Срещата протече конструктивно, като беше отчетено, че основните и съществени проблеми, възниквали през годините, вече са преодоляни, но е необходима по-добра координация между служителите на НАП и ОК „Адвокат“, за да се подобри обслужването на адвокатите, членове на ОК „Адвокат“, както и на адвокатите, които се осигуряват по друг начин.

Софийският адвокатски съвет и ОК „Адвокат“ ще очакват писмен отговор/становище/ от ЦУ на НАП по обсъдените проблеми и предложения за тяхното разрешаване, за което ще Ви уведомим своевременно.

За да се разрешат окончателно проблемите отново се обръщаме към всички членове на ОК „Адвокат“ да внасят осигурителните си вноски своевременно – до 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

За улеснение на колегите от пролетта на 2019 г. в паричните салони на САК на бул. „Тодор Александров“ № 137 и в Търговския дом ще бъде възможно плащането през ПОС устройства, за което вече са предприети необходимите действия.

                                  Софийски адвокатски съвет

Приемен ден на Председателя за м. януари 2019г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че приемният ден на Председателя на САК – адв. Ивайло Данов за м. януари 2019г. ще бъде на 31.01.2019г./четвъртък/ в часовите интервали от 11.00 до 13.00 часа и от 15.00 до 17.00 часа.

Идеен проект за нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Както вече Ви уведомихме, на 26.01.2019г. от 8 часа /при спадащ кворум от 9 часа/ е свикано редовно Общо събрание на Софийска адвокатска колегия в аудитория 272 в сградата на СУ “Св.Климент Охридски” /Юридически факултет/, бул. “Цар Освободител” № 15 при следния дневен ред:

1.Разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземне на решения по него;

2.Разглеждане доклада на контролния съвет;

3.Разглеждане отчета на дисциплинарния съд;

4.Разглеждане отчета на управителя на ОК “Адвокат”;

5.Информация във връзка с решение на Общото събрание на САК за проектиране и изграждане на нова сграда върху терена на ОД "Лозенец";

6.Приемане бюджета на колегията за следващата финансова година;

7.Избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.


Във връзка с точка пета от дневния ред, моля да се запознаете предварително с идейния проект на предвидената за изграждане нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия в с.Лозенец, обл.Бургас, с който може да се запознаете на сайта на колегията или на следния адрес: http://www.sak-sas.bg/bg/news/2411-news-lozenez-drawing

Софийски адвокатски съвет

Идеен проект

Печат PDF

IdeenProekt 0001

 

 

Адвокатски застраховки 2019г - Професионална отговорност на адвоката

Печат PDF

Софийска Адвокатска Колегия съвместно с ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и при посредничеството на  „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД, стартират подновяване на групова полица „Професионална отговорност на адвоката“ в сила от 23.01.2019 г. Лимити на отговорност за едно събитие 20 000 лв. и в агрегат за всички събития 20 000 лв. Възможни са по-високи лимити, за които са договорени преференциални тарифи.

Всички желаещи да се включат към тази полица е необходимо да подадат заявление в библиотеката на САК на бул. „Витош“ № 1А, входа откъм ул.„Алабин“ или на имейла на „Би Ай Джи Къмпани“ - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до 22.02.2019г.

На Общото събрание на 26 и 27.01.2019 г. също ще е възможно да се подават заявления за застраховка.

За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова – Управител на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ на тел. 0884 01 69 44 или на имейл Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

icon-word Oбразец на заявление, за включване към полицата

 

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...