Списък адвокати Правна Помощ - 02.2013

18 Февруари 2013г.

В изпълнение решение на САС от 09.10.2012г.,Протокол № 29 от същата, Адвокатският съвет ще предоставя достъп до информация на колегите от САК, осъществяващи правна помощ, на които да се предоставя ежемесечно списък на делата по служебните защити, в които са отразени получените брой дела на всеки един адвокат, вписал се в правната помощ и осъществяващ правна помощ по ЗПП.

 

 Сортиран списък на адвокати

 

scan0001


  scan0002

 


scan0003 

 


 

scan0004

 


scan0005 

 

 


 

scan0006

 


 

scan0007

 


 

scan0008

 


 

scan0009 

 


 

scan0010

 


 

 scan0011

 


 

scan0012

 


 

scan0013

 


 

scan0014

 


 

scan0015

Печат