ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВПИСАНИТЕ В НРПП

28 Ноември 2019г.

Уважаеми колеги,

С цел изплащане от НБПП на положения от Вас труд, отчетите по предоставената правна помощ следва  да  се регистрират в отдел „Правна помощ” на САК  най-късно до 06.12.2019г.
 
Софийски адвокатски съвет

Печат