Home Правна помощ Съобщения СЪОБЩЕНИЕ ПРАВНА ПОМОЩ

СЪОБЩЕНИЕ ПРАВНА ПОМОЩ

Уважаеми колеги,

Срокът за подаване на заявления за дежурни и резервни защитници  за 2020г. е до 16.12.2019г.(вкл).В заявленията може да се посочи месеца, за който адвокатът желае да бъде дежурен.
          

Секретар на
Софийски адвокатски съвет
адв.Пейчо Пейчев
                

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020