Home Правна помощ Съобщения Обява за конкурс за адвокати за работа по проект

Обява за конкурс за адвокати за работа по проект

О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е
На основание чл. 17, т. 8 от Закона за правната помощ и чл. 12, т. 12 от Правилника за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ, и в съответствие с Правилата за подбор и организация на дейността на адвокатите от НРПП за правна помощ и представителство на чужденци, търсещи международна закрила, в сила от 31.12.2017  г.  и  Приложение  1  Критерии  за  подбор  на  адвокати  от  Националния регистър за правна помощ като изпълнители на правна помощ по чл. 22, т. 8 от Закона за правната помощ Заповед No 11/25.01.2018 год. на председателя на НБПП обявява конкурс  за избор  на  24  адвокати  от  Софийска  адвокатска  колегия,  12  адвокати  от Адвокатска колегия Хасково и 3 адвокати от Адвокатска колегия – Сливен за нуждите на споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), сключено между Европейската  комисия  и  Министерството  на  вътрешните  работи  (МВР)  по  проект HOME/AMIF/AG/EMAS/0046 „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Р България в областта на убежището и миграцията“, осъществяван в партньорство между Държавната агенция за бежанците при Министерския свет и Националното бюро за правна
помощ, при следните условия:

icon-pdf По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Р България в областта на убежището и миграцията

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019