Home Правна помощ Съобщения Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ - нов образец

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ - нов образец

Уважаеми колеги,

При подаване заявления за вписване в Национален регистър за правна помощ, моля, ползвайте новия образец, обявен на сайта на
Национално бюро за правна помощ и Софийска адвокатска колегия.

Секретар
Софийски адвокатски съвет
адв.Пейчо Пейчев

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019