Home Правна помощ Съобщения Удължаване срокът за подаване на заявления за дежурни и резервни защитници

Удължаване срокът за подаване на заявления за дежурни и резервни защитници

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви за следното:
Срокът за подаване на заявления за дежурни и резервни защитници за 2018г се удължава до 19.01.2018г.В заявленията може да се посочи месец/и, за който/които адвокатът желае да бъде дежурен.

Софийска адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019