Home Правна помощ Съобщения Съобщение НРПП

Съобщение НРПП

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че крайният срок за подаване на заявления за дежурни и резервни защитници през 2018г, е 20.12.2017г

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018