Home Правна помощ Съобщения Отчет дежурени адвокати м.Октомври

Отчет дежурени адвокати м.Октомври

Уважаеми колеги,

През периода от 01 до 31 октомври в САК са постъпили/ приети 252 искания за дежурен адвокат, като до всеки адвокат от списъка на дежурните е прозвънено по десет пъти с изключение на:
1.    Адвокат Румен Николов( осем пъти) и адвокат Красимир Сахаров( девет пъти) – поради достигане на 15 броя дела като дежурни;
2.    Адокати Тодорка Цонева-Георгиева, Чавдар Пенков и Явор Симеонов(по девет пъти) – приключване на месеца.
Общия брой прозвънявания е 404, от които неприетите дежурства са 152 следователно за да се определи дежурен по всяко искане е било необходимо прозвъняване до двама атвокати от списъка.
    Разпределението  на приетите искания в рамките на работното време и извънработно време и почивните дни се запазва приблизително като предходния месец.

СПРАВКА

за приетите искания в САК и разпределението им (приемането/отказването) на дежурните адвокати
за периода 01 до 31 октомври 2015 година


 

Име и фамилия

 

 

 

 

01 - 02

02 - 06

06 - 08

08 - 11

12 - 14

14 - 17

18 - 20

20 – 23

23 - 27

28 -31

Бр. приети

неприети

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

 Антоанета  Владимирова  Ангелова

П

О

О

О

О

О

П

П

П

О

4

6

2

 Веселин  Иванов  Хадживасилев

П

О

П

О

О

О

П

П

О

П

5

5

3

 Виктор  Игнатов  Бънев

П

П

П

П

О

О

О

О

П

П

6

4

4

 Виолетка  Събева  Стоянова

О

О

П

О

О

П

О

О

П

П

4

6

5

 Георги  Стоянов  Узунов

О

О

П

О

О

П

О

П

П

О

4

6

6

 Даниела  Павлова  Андреева

П

О

П

О

О

П

О

П

О

П

5

5

7

 Денка  Денчева  Койчева

П

О

П

П

П

П

О

П

О

П

7

3

8

 Десислава  Живкова Дим.-Филипова

П

П

П

О

П

П

О

П

П

П

8

2

9

 Димитричка  Петкова  Савова

О

О

П

О

П

О

О

О

О

П

3

7

10

 Димитър  Иванов  Митов

П

О

О

П

П

П

П

О

П

П

7

3

11

 Димитър  Лазаров  Найденов

П

П

О

О

П

П

П

П

О

П

7

3

12

 Евгени  Николаев  Христов

П

О

П

П

О

О

П

П

П

П

7

3

13

 Екатерина  Иванова  Иванова

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

0

10

14

 Желка  Петрова  Мандова

П

П

О

П

П

П

П

П

П

П

9

1

15

 Иванка  Георгиева  Лазарова

П

П

П

О

П

П

П

П

О

О

7

3

16

 Йовка  Благоева  Алипиева

О

О

О

О

П

П

П

О

П

П

5

5

17

 Кирил  Паганинов  Кирилов

П

П

П

П

П

П

П

О

П

П

9

1

18

 Красимир  Александров  Сахаров

П

П

П

П

П

П

П

О

П

15 бр

8

1

19

 Красимир  Желев  Сулев

П

П

П

П

П

П

П

О

П

П

9

1

20

 Красимир  Филчев  Георгиев

П

П

П

П

П

П

О

О

О

П

7

3

21

 Кристиан  Методиев  Мирчев

П

П

П

П

П

О

П

О

О

П

7

3

22

 Любен  Димитров  Клявчев

П

П

П

П

П

О

П

П

П

П

9

1

23

 Людмил  Цветанов  Мошолов

П

П

П

О

П

О

О

П

О

П

6

4

24

 Милчо  Василев  Пълов

П

О

О

П

П

О

О

П

П

О

5

5

25

 Нели  Велинова  Белева

П

О

О

П

П

П

О

О

П

П

6

4

26

 Нелия  Йосифова  Петкова

О

О

О

П

П

П

П

П

П

П

7

3

27

 Никола  Николов  Касабов

П

О

П

П

П

П

П

О

О

П

7

3

28

 Огнян  Константинов  Костов

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

0

10

29

 Павел  Крумов  Стоименов

О

П

П

П

О

П

О

П

П

П

7

3

30

 Пламен  Иванов  Гинов

П

О

О

О

О

П

П

О

О

О

3

7

31

 Пламен  Христов  Пенчев

О

О

О

О

П

П

О

О

О

П

3

7

32

 Росина  Георгиева  Койчева

П

П

П

П

П

П

П

О

П

П

9

1

33

 Румен  Бориславов  Николов

П

О

О

О

П

П

П

П

15 бр

-

5

3

34

 Румен  Михайлов  Мирчев

П

П

П

О

П

П

П

П

О

О

7

3

35

 Светослав  Маринов  Григоров

П

П

О

П

П

П

П

П

П

П

9

1

36

 Стойко  Вътев  Бърборски

П

П

П

П

П

П

П

П

П

О

9

1

37

 Стоян  Димитров  Стоянов

П

П

П

П

О

П

П

П

П

О

8

2

38

 Тодор  Спасов  Спасов

П

П

О

О

П

О

П

П

П

П

7

3

39

 Тодорка  Иванова  Цонева-Георгиева

О

П

П

О

П

П

О

П

О

-

5

4

40

 Чавдар  Петров  Пенков

П

П

П

П

О

П

О

О

П

-

6

3

41

 Явор  Валентинов  Симеонов

П

П

П

П

О

П

О

О

П

-

6

3

                                                                                                                                                                                                                 Общо:      252            152
Забележка:
1.    П* – прието дежурство;  О* – отказ - неприето прозвъняване или друга причина за неприемане на дежурство.
2.    Общ брой постъпили/приети искания в САК за  дежурен адвокат – 252 от тях:
-    в работно време -  194, в извън работно време и почивните дни – 58.
3.    Брой откази/неприети прозвънявания - 152 от тях:
-    в работно време – 69, в извън работно време и почивните дни – 83.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020