Home Правна помощ Дежурни адвокати Списък на дежурни адвокати за 01.10.2020 до 31.10.2020

Списък на дежурни адвокати за 01.10.2020 до 31.10.2020

Списък на дежурни адвокати за период
От дата: 01.10.2020 г. До дата: 31.10.2020 г.

Адвокат
1  Ани  Владимирова  Владимирова
2  Антоанета  Христова  Христова
3  Атанас  Василев  Панчев
4  Атанас  Христов  Палашки
5  Благородна  Константинова  Илиева
6  Венера  Николова  Безина
7  Венислава  Иванова  Цанкова
8  Георги  Петров  Чобанов
9  Георги  Светославов  Иванов
10  Георги  Цветанов  Леков
11  Дарина  Петрова  Николаева
12  Диана  Колева  Зулчева
13  Екатерина  Райкова  Джурова
14  Елеонора  Кирилова  Петрова
15  Емил  Бочев  Петров
16  Жанета  Христова  Манасиева
17 Зоя Лозанова Венкова
18  Иван  Александров  Владимиров
19  Иван  Александров  Генков
20  Иван  Димитров  Кабаиванов
21  Ивелин  Васков  Абаджиев
22  Иво  Иванов  Цветков
23  Ирена  Димитрова  Караколева
24  Йордан  Елинов  Андонов
25  Камелия  Вердова  Матеева
26  Катерина  Костадинова  Кондакчиева
27  Катя  Иванова  Вълчанова
28  Крум  Ангелов  Конов
29  Любка  Иванова  Спасова-Раева
30  Маргарита  Миткова  Кулова
31  Мариана  Славчева  Митова
32  Марийка  Паунова  Глушкова
33  Марио  Димитров  Гладнишки
34  Мартин  Недков  Недков
35  Милена  Валентинова  Калчева
36  Милчо  Василев  Пълов
37  Надежда  Илиева  Николова
38  Недялко  Латунов  Делчев
39  Никола  Николов  Касабов
40  Павел  Петров  Владимиров
41  Пламен  Илиев  Джуров
42  Ралица  Бориславова  Топузова
43  Румен  Миленов  Владимиров
44  Снежанка  Кирилова  Кирилова
45  Стефан  Йорданов  Първанов
46  Стефан  Йорданов  Стефанов
47  Стефан  Тодоров  Рангелов
48  Стоян  Тотев  Динев
49  Тодор  Антонов  Илиев
50  Тодор  Спасов  Спасов
51  Христо  Иванов  Коцев
52  Цветан  Здравков  Хаджийски
53  Цветанка  Валентинова  Тодорова
54  Чавдар  Петров  Пенков
55  Юлиан  Иванов  Димитров
56  Янислава  Радостинова  Георгиева

За контакти: в работно време 02 904 80 18/21 ;0878 920 212; В извънработно време, почивни и празнични дни - 0878 920 212 - Катя Тодорова

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020