Home Правна помощ Дежурни адвокати Списък на дежурни адвокати за 01.06.2019 до 30.06.2019

Списък на дежурни адвокати за 01.06.2019 до 30.06.2019

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.06.2019 г. до дата: 30.06.2019 г.

 

Списък на дежурни адвокати за период

 

От дата: 01.6.2019 г.

До дата: 30.6.2019 г.

 

Адвокат

Град

1

 Аделина  Руменова  Василева

 София

2

 Албена  Петрова  Илиев

 София

3

 Анета  Костадинова  Ангелова

 София

4

 Борислав  Димитров  Караколев

 София

5

 Ваня  Петрова  Рахнева

 София

6

 Вела  Иванова  Кривинска

 София

7

 Веселин  Иванов  Генов

 София

8

 Ганета  Минкова  Минкова

 София

9

 Георги  Зафиров  Павлов

 София

10

 Гиргина  Валентинова  Чилева

 София

11

 Демира  Еленкова  Дичева

 София

12

 Денка  Денчева  Койчева

 София

13

 Десислав  Славков  Портенов

 София

14

 Диана  Атанасова  Деянова

 София

15

 Емил  Иванов  Каменов

 София

16

 Ефросимка  КИРИЛОВА  Миланова

 СОФИЯ

17

 Живко  Евлогиев  Живков

 София

18

 Иван  Костадинов  Еланджиев

 София

19

 Иван  Тодоров  Грошев

 София

20

 Иваничка  Кънчева  Неврокопска

 София

21

 Ивета  Георгиева  Калковска

 София

22

 Илиян  Ценков  Иванов

 София

23

 Калин  Емилов  Стойновски

 София

24

 Кера  Вълчева  Славчева

 София

25

 Кирил  Дончев  Панайотов

 София

26

 Кристина  Пламенова  Митева

 София

27

 Лилия  Кирилова  Борисова

 София

28

 Лъчезар  Александров  Василев

 София

29

 Мая  Михайлова  Божилова

 София

30

 Милена  Иванова  Илиева-Шаламанова

 София

31

 Михаил  Борисов  Неврокопски

 София

32

 Незабравка  Петкова  Велева

 София

33

 Нели  Андреева  Борисова

 София

34

 Ненчо  Каменов  Александров

 София

35

 Павлин  Янчев  Куюмджиев

 София

36

 Павлина  Иванова  Кирцова

 София

37

 Пепа  Кръстева  Пеневилова

 София

38

 Петя  Велинова  Митрева

 София

39

 Пламен  Георгиев  Русев

 София

40

 Росица  Петрова  Кавазова-Петкова

 София

41

 Румен  Миленов  Владимиров

 София

42

 Светослав  Пламенов  Илиев

 София

43

 Севдалина  Димитрова  Георгиева

 София

44

 Сийка  Иванова  Миленова

 София

45

 Симеон  Михайлов  Ханджиев

 София

46

 Соня  Богомилова  Лазарова

 София

47

 Соня  Борисова  Йончева

 София

48

 Соня  Цанкова  Велинова

 София

49

 Станислав  Тихомиров  Симеонов

 София

50

 Станиш  Генадиев  Златков

 София

51

 Станчо  Цветанов  Станков

 София

52

 Християн  Пламенов  Петков

 София

53

 Юлиан  Йорданов  Станков

 София

54

 Янаки  Енчев  Зибилянов

 София

 

Дата:...............................................

 

.........................................................

 

 

длъжност,име и фамилия

 За контакти: в работно време- 02 904 80 18/21; 0878 920 212

                       в извънработно време -0878 920 212-Борислав Колевичин

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019